Nyheter

Stora nyttoeffekter av infrastrukturinvesteringar i Arlandaregionen

31 miljarder kronor. Så mycket uppskattas den samlade samhällsekonomiska nyttan bli med rätt infrastruktursatsningar i regionen kring Arlanda. Det visar en ny rapport.
Arlandaregionen är en stark tillväxtregion med Sveriges största flygplats, tillika arbetsplats, som nav. Efterfrågan på ännu fler bostäder och arbeten i regionen är stor och möjligheterna goda – med då krävs en rejäl satsning på förbättrad infrastruktur.
I en ny rapport från WSP, ett av världens ledande analyskonsultföretag, utreds vilka och hur stora samhällsekonomiska nyttor som satsningar på infrastruktur i Arlandaregionen skulle ge.
Resultatet: motsvarande 31 miljarder kronor.
Att tid är pengar är ett faktum som är tydligt.
6 miljarder är baserat på arbetsmarknads- och näringslivsnytta samt fastighetsrelaterade nyttor. 25 miljarder på restidsnyttan.
Rapporten fastslår dessutom att den beräknade nyttan av infrastruktursatsningarna sannolikt är underskattad eftersom vinsterna för kortare restider sannolikt är ännu större.
Studier visar nämligen att ständiga bilköer, inställda tåg och dåliga förbindelser gör att människor i Stockholmsregionen värderar restid väsentligt högre än i andra delar av landet.
Knivsta, Sigtuna, Upplands Väsby, Vallentuna kommun samt Swedavia har gemensamt pekat ut vilka strategiska infrastruktursatsningar i Arlandaregionen som syftar till att förbättra den internationella, nationella och regionala tillgängligheten. Satsningarna, som går under namnet Arlandapaketet, är:
Utökad kapacitet på Ostkustbanan mellan Stockholm C och Uppsala C.
Förbättrad kapacitet på E4:an till och inom Arlandaregionen.
Förlängning av Roslagsbanan till Stockholm Arlanda Airport.
Förstärkt koppling mellan Märsta och Arlanda samt kringliggande flygplatsstad genom utbyggd trafikinfrastruktur och kollektivtrafiklösningar.
Blir dessa satsningar verklighet är de fyra kommunerna beredda att skapa förutsättningar för sammanlagt 62 000 nya bostäder och 55 000 nya arbetsplatser.
Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande Sigtuna:
– Ska vi få full utväxling av den enorma potential Arlandaregionen har måste vi få hjälp av såväl staten som Regionen (fd SLL) med att bygga ut den redan idag underdimensionerade väg- och kollektivinfrastrukturen. Då är vi kommuner inom Arlandaregionen beredda att ta vårt ansvar genom att bygga bostäder och bygga ut den samhällsservice som invånarna har rätt att kräva.
Oskar Weinmar (M), kommunstyrelsens ordförande Upplands Väsby:
– Rapporten visar tydligt hur viktiga kommunerna i Arlandaregionen är för både flygplatsens utveckling och för Stockholmsregionens tillväxt.
Parisa Liljestrand (M), kommunstyrelsens ordförande Vallentuna:
– Roslagsbanans förlängning till Arlanda skapar enorma samhällsvärden genom ökad tillgänglighet till och från Arlanda, tiotusentals nya bostads- och arbetsplatser och väsentligt större andel i kollektivresande.
Peter Evansson (S), kommunstyrelsens ordförande Knivsta:
– Regeringens beslut att bygga ut Ostkustbanan till fyra spår från länsgränsen till Uppsala C skapar stor samhällsnytta och är avgörande för regionens fortsatta tillväxt. Knivsta har möjlighet att bidra med fler bostäder i regionen, vilket kommunen också avtalat med staten om.
Foto: Sigtuna kommun