Nyheter

Mindre bil kan göra mer

Från och med den 18 februari rullar ett nytt räddningsfordon på gatorna i Göteborg. Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) inleder projektet ”Offensiv enhet”. Offensiv enhet är en ny, mindre brandbil som ska rulla i de centrala delarna av Göteborg.
Huvudsyftet är att kunna vara snabbare på plats om något händer, men också vara närmare invånarna. Ett annat syfte är att, med tanke på de många byggprojekt som pågår i staden, kunna samla information som hjälper RSG i planeringen av framtida insatser. Bilen kan smidigare ta sig till platser där större räddningsenheter (brandbilar) har svårare att komma fram. Insatsen vid en olycka kan då påbörjas tidigare, i väntan på övriga enheter. Bilen är bemannad med styrkeledare och två brandmän.
Målet är att vi ska vara mer effektiva. Göteborg växer fort och på olika sätt. En ny omvärld gör att vi måste hitta lösningar på nya problem och framför allt att vi måste våga testa olika möjligheter, säger Lars Klevensparr, förbundsdirektör på Räddningstjänsten Storgöteborg.
Offensiv enhet ska vara i drift från måndag till fredag klockan 7- 22. Det är då som olyckorna är som flest. Under rusningstrafiken finns bilen runt Götatunneln, från Olskroken till Linnéstaden utefter hamnen och Allén.
Projektet med Offensiv enhet pågår ett år och ska utvärderas kontinuerligt.