Nyheter

Radarteknologibolaget Acconeer planerar lansering av ny modul via Digi-Key

I december 2018 lanserade Acconeer sin första modul, XM112, för försäljning på Digi-Key. Efter ett mycket gott mottagande planerar Acconeer att lansera en IoT modul under tredje kvartalet 2019.
Eftersom en signifikant andel av våra kunder har siktet inställt på att lansera produkter på den växande IoT-marknaden vill vi underlätta deras utvecklingsarbete. I dagsläget väljer de vår sensor för dess strömsnålhet, storlek och kostnad och genom att erbjuda en färdigintegrerad modul kan vi dessutom minska kundernas ”time-to-market”. Modulen XM122 planeras att finnas tillgänglig hos Digi-Key under tredje kvartalet 2019, säger Mikael Rosenhed, Chef Produktledning Acconeer.
XM122 är en färdigintegrerad IoT modul som är optimerad avseende kostnad och strömförbrukning. Modulen kommer att baseras på Nordic nRF52840 microprocessor med support för Bluetooth® 5 och den kommer även tillhandahålla möjlighet att koppla in annan kommunikationsenhet som till exempel LoRa.
Acconeers första modul, XM112, som lanserades på Digi-Key i december 2018 har tagits emot väl av marknaden och försäljningen har gått över förväntan. Modulen har en färdigintegrerad hårdvara och riktar sig till OEM:er som vill reducera utvecklingsarbetet och ”time-to-market”. Genom att kombinera XM112 med Acconeers ”breakout board”, XB112, skapas en optimal lösning för kundutvärdering.