Nyheter

eBuilder väljer Basefarm som driftspartner för avancerade molntjänster

Den Sverigebaserade leverantören av avancerade molntjänster eBuilder och IT-driftleverantören Basefarm har inlett ett samarbete där Basefarm kommer att leverera drifttjänster för en stor del av eBuilders produkter.
eBuilder har flera kunder inom såväl offentlig sektor som banksektorn och stora globala industriföretag. Det innebär att eBuilder har ett stort ansvar kring tillgänglighet och dataintegritet. För att möta denna typ av behov har Basefarm utvecklat expertkompetens inom såväl säkerhet som compliance. Expertisen i Basefarms Security Operations Center kan motverka DDoS-attacker, upptäcka intrångsförsök, utföra penetrationstester samt IT-Forensik vid behov.
– Under upphandlingen utmärkte sig Basefarm inom flera områden, inte minst inom säkerhet, säger Per Häggdahl, VP IT-operations på eBuilder. Dessutom var det viktigt för oss att vår IT-partner skulle ha en väl utvecklad metodik för migreringsprojekt samt att de kan garantera att all data lagras och hanteras i Sverige.
Metodiken innebär att eBuilder tydligt kan se hur Basefarm genomför flytten med bibehållen datasäkerhet, integritet och tillgänglighet. Just metodiken stod ut bland övriga bolag som deltog i upphandlingen.
– Basefarm särskiljer sig då de har en tydlig metodik jämfört med andra bolag, inklusive en tydlig roadmap för hur vi ska genomföra projektet, säger Per Häggdahl. Vi har flera extremt komplexa tjänster som vi erbjuder. Samtliga omfattar mycket känslig data och har stora databaser i grunden. Med Basefarms metodik är vi trygga i att migreringen sker på ett beprövat och säkert sätt.
Basefarm har en stark närvaro i Sverige samtidigt som de har ständig tillgång till kompetens från Basefarm på global nivå. Över hela Basefarm finns ett tätt samarbete med kunderna för att proaktivt och löpande utveckla arbetet.
– Vi är stolta och glada att eBuilder har valt oss för detta kritiska projekt, säger Sara Murby Forste, VD på Basefarm i Sverige. De är ett bra exempel på en kund som ställer höga krav samtidigt som de vill att affärsrelationen ska präglas av samarbete och partnerskap snarare än en traditionell kund- leverantörsrelation. Det passar oss på Basefarm, då vi gärna jobbar nära kunden och där vi, som experter, ser till att driva samarbetet framåt på ett proaktivt sätt. Vi ser fram emot att jobba tillsammans med eBuilder och finns där för dem både vid detta projekt och framtida teknikskiften.