Nyheter

Ny satsning ska ge fler chans till ett flexibelt arbetsliv

I mitten av februari lanserade IT-leverantören Koneo en ny hemsida. Projektet är ett steg i företagets utvecklingsarbete att bli en än mer attraktiv arbetsgivare och samtidigt stärka sitt kunderbjudande.

– Vår vision om att alla ska ha möjlighet till ett flexibelt arbetsliv får ett lyft i och med den här satsningen. Den nya hemsidan ska ses som en samlingsplats för alla våra värderingar och samtidigt förenkla för våra kunder, säger Micael Corneliusson, nationell försäljningschef Koneo.

När Micael Corneliusson värvades till Koneo hösten 2017 från FranklinCovey var hans främsta uppdrag att bygga upp den interna kulturen på företaget. I sin tidigare roll arbetade han mycket med beteendeförändring och ledarskap utifrån programmet De 7 goda vanorna, som han har tagit med sig till sitt nya uppdrag på Koneo. Målsättningen är att kunna nå nya resultat genom förändring, god samarbetskultur och att arbeta konkret utifrån företagets vision och värderingar.

– För oss är det viktigt att vår vision – att alla ska ha möjlighet till ett flexibelt arbetsliv – verkligen syns utåt. Inför det här projektet tog vi ett helhetsgrepp runt vår organisation och kring vår kultur för att bena ut vad vi egentligen vill förmedla. Både det vi vill generera till nya kunder men också hur vi kan attrahera nya medarbetare, säger Micael Corneliusson.

Måste utmanas för att utvecklas

Koneos kundlöfte är att generera ett flexibelt arbetsliv, ett löfte som kommer att stå på hemsidan och som företaget varje dag arbetar för att nå upp till. Micael Corneliusson menar att de genom att lova detta också utmanar sig själva, något som kan leda till utveckling och förändring i organisationen.

– Det är lätt att en ny hemsida säger en sak, men att företaget säger något annat och i och med det har svårt att leva upp till de förväntningarna som finns. Det är alltså lite farligt att lova något, men också häftigt eftersom det sporrar oss och är en drivkraft att alltid leverera, säger Micael Corneliusson.

Företaget arbetar mycket med personligt ledarskap och gör kontinuerliga utvecklingsinsatser för sina medarbetare. De anställda deltar bland annat i olika träningsprogram, veckovisa coachingmöten samt följer utvecklingsmodeller – allt för att nå sin fulla potential och fortsätta att prestera på arbetet.

– Den nya hemsidan är bara ett av alla de viktiga steg vi ska ta under de kommande åren. Vi satsar nu på att få en fokuserad tjänsteportfölj och bli ännu tydligare med vad vi vill ge våra kunder. Utbildning och ständig utveckling är en viktig komponent för hållbar produktivitet, avslutar Micael Corneliusson.