Nyheter

Svevia fortsätter sköta vägarna i Storuman

På uppdrag av Trafikverket kommer Svevia att fortsätta att sköta om det statliga vägnätet inom driftområde Storuman. Driftområde Storuman består totalt av 1409 kilometer väg varav grusväg 625 km och 88 km fjällväg.
– Geografiskt är det här ett av Sveriges största driftområden. Vintertid är det en utmaning för jourhavande platsledning att överblicka hela geografin som består av skog, fjäll och glesbygd med flera sträckor som går till vägs ände och där enda sättet att komma därifrån är att är att vända och köra tillbaka igen, säger Jonas Fredriksson, Svevia.
Svevias uppdrag är vintertid att snöröja, halkbekämpa och göra vägarna säkra och framkomliga. Två europavägar, E45 och E12, passerar genom driftområdet.
– De är områdets mest prioriterade vägar med vägklass fyra. Trafiken präglas av yrkestrafik, tunga transporter och turism. Den exploatering som skett i området kring Hemavan Tärnaby under de senaste åren har gett en tydlig ökning av fjällturister.
I området finns 88 kilometer fjällväg.
– En fjällväg kan vara både grus och asfalterad väg. Det som förenar dem är att de är extra utsatta av väder och vind och därför kan kräva lite extra insatser och omsorg.
Sommartid utförs löpande vägunderhåll som till exempel att laga sprickor och hål i vägbanan, sköta om vägmärken, vägräcken, kantstolpar, viltstängsel och underhålla diken och trummor så att vatten kan rinna undan.
– Området är intressant ur ett marknadsperspektiv och Svevia är starkt etablerade med två etableringar, en i Storuman och en i Hemavan/Tärnaby.
Det förnyade kontraktet börjar gälla från den 1 september i år och sträcker sig över fyra år med möjlighet till två års option och är värt cirka 32 miljoner kronor per år.
Bilden:
Svevia fortsätter att sköta om vägarna i driftområde Storuman.
Foto: Patrick Trägårdh