Nyheter

ITAB och Logent inleder långsiktigt partnerskap

Logistikföretaget Logent påbörjar ett nytt samarbete med ITAB, marknadsledande inom butikskoncept för detaljhandeln.
– Logent tar ett helhetsansvar för hela vår transportlogistik, dvs att optimera den kostnadsmässigt såväl som administrativt. Samtidigt får vi tillgång till spetskompetens inom området, säger Andreas Gustafsson, Head of Group Operations på ITAB.
Logent kommer genom sin tjänst ”Transport Management” supportera ITAB att effektivisera hela deras logistikkedja. Logent tar ansvar för att utforma, administrera och löpande effektivisera ITAB´s godsflöden såväl som relaterade informationsflöden.
– Detta kommer att innebära att vi kan hålla ett högre tempo i våra ambitioner att löpande utveckla verksamheten. Effektiv logistik är strategiskt viktigt för oss för att möta de snabba förändringar som sker på marknaden, säger Andreas Gustafsson.
ITAB erbjuder sina tjänster till butikskedjor inom detaljhandeln. Ett globalt helhetskoncept, med butiksinredning, kassadiskar, belysnings- och digitala lösningar som ska hjälpa kunderna att skapa en ultimat butiksupplevelse för konsumenten
Stolta över samarbetet
Med Logents hjälp kan ITAB lägga sitt fulla fokus på sin fortsatta marknadstillväxt. Logent kommer ansvara för att kontinuerligt leda och utveckla transportlogistiken, i nära samverkan med ITAB.
– Vi är mycket stolta över detta samarbete. ITAB är inne i en stor förändringsfas där Logent på ett kraftfullt sätt kan stödja ITAB. Genom Logents lösningar etablerar vi kontroll över såväl existerande som framtida transportflöden och säkerställer en hög kvalitet, säger Fredrik Strömberg, VD på Logent Transport Management. 
PÅ bilden: Mats Steen (VD Logent Group), Andreas Gustafsson (Head of Group Operations ITAB) Fredrik Strömberg (VD Logent Transport Management)