Nyheter

Nu tas den eldrivna sopbilen i drift

Tystare och inga avgaser – det är resultatet av den nyutvecklade elsopbilen som idag lämnas över till Renova. Renova, Kretslopp och Vatten i Göteborgs Stad och Volvo Lastvagnar har samarbetat för att sopbilen ska bli verklighet.
För göteborgarna innebär eldriften bättre luftkvalitet, vilket är en viktig fråga i de centrala delarna.
– Elsopbilen släpper varken ut partiklar eller avgaser. Eldriften är också tyst vilket förbättrar livskvaliteten för de som bor i området. För dem som kör sopbilen blir arbetsmiljön bättre, säger Peter Årnes, Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad.
Den eldrivna sopbilen kommer tas i drift i centrala Göteborg i slutet av februari.
För Göteborgs Stad och Renovas del handlar utvecklingen av elektrifierade fordon om att ligga i framkant när det gäller säkerhet, miljö och teknisk utveckling.
– Sedan 2015 körs alla våra 240 tunga fordon på fossilfritt bränsle. Med en helt eldriven sopbil tar vi och våra kunder ännu ett kliv för en hållbar återvinning och avfallshantering. Den eldrivna sopbilen ger stora miljömässiga fördelar för stadsmiljön, vår personal och alla som bor och verkar i staden, säger Anders Åström, vd på Renova.