Nyheter

SOS Alarm flyttar sin utbildningsverksamhet till Stockholm

Idag invigdes SOS Alarms nya utbildningslokaler i Kista i Stockholm. I de nya lokalerna kommer medarbetare vid SOS-centraler i hela landet utbildas i larmhantering.
På SOS Alarms utbildningsavdelning utbildas flera hundra medarbetare varje år, främst nyanställda SOS-operatörer, men även andra yrkesgrupper. Utbildningsavdelningen flyttar nu in i nya, större, lokaler i Kista i Stockholm där det finns goda förutsättningar att bedriva utbildningsverksamhet under många år framöver. De nya lokalerna är väl anpassade efter SOS Alarms verksamhet. Utbildningsavdelningen kommer att kunna ta emot fler nya medarbetare per utbildningsomgång samtidigt som deltagarantalet per klass minskar.
– Vi är stolta och glada över att kunna inviga den nya utbildningsavdelningen i Kista. I de nya specialanpassade lokalerna har vi goda förutsättningar att utbilda en ny generation av ansvarstagande, professionella och empatiska medarbetare, säger Anna Lindberg, utbildningschef vid SOS Alarm.
Nya 112-operatörer utbildas i 14 veckor. Under denna tid varvas utbildning på internat hos SOS Alarms utbildningsavdelning med handledning på SOS-centralen där operatören sedan ska arbeta. Utbildningen fokuserar på att ge nya operatörer den kunskap och trygghet de behöver för att kunna arbeta på ett kvalitativt och patientsäkert sätt. Utbildning för all operativ personal avslutas med ett prov för att få en certifiering. Certifieringen måste sedan förnyas en gång per år för att medarbetaren ska ha behörighet att arbeta operativt.
Tidigare hölls SOS Alarms utbildningar i Uppsala, lokalerna där omvandlas nu till larmcentral som beräknas vara i drift i juni 2019.
Bild: SOS Alarm