Nyheter

Ökad tillgänglighet i SJs nya X2000-tåg

Att underlätta ombord för funktionshindrade är ett av de prioriterade områdena i SJs arbete med de nya X2000-tågen. Bland annat är rullstolsplatserna nya, handikapptoaletten ny och rymligare samt att platsnumreringen nu finns i såväl taktil skrift som blindskrift.
SJ håller på att bygga om X2000-tågen. När det första tåget rullar ut på spåren efter sommaren kommer det att vara mer tillgängligt för funktionshindrade ombord än i dagens tåg.
Bland annat har rullstolsplatserna i vagn 7 byggts om och gjorts mer trivsamma. Den gamla toaletten i vagn sju är ombyggd så att den är större och har en ny, svängd dörr som dels gör det lättare att vända en rullstol samt ta sig in och ut.
De nya lösningarna har testats av bland annat DHR (Delaktighet, Rörelsefrihet, Handlingskraft) som har gett värdefulla synpunkter under konstruktionsfasen.
– Stora delar av ombyggnationen av Nya X2000 har gjorts i dialog med resenärsgrupper, tågvärdar, och servicepersonal. Det har varit givande för oss och bland annat dialogen med DHR har bidragit till flera konkreta förbättringar, berättar Jonas Nilsson, ansvarig för SJs Tillgänglighetsråd.
Plats och vagnsmärkningen finns nu både på hatthyllans kant och på sidan av stolen. Det blir lättare att både få en överblick över vagnen och att hitta en enskild stol. Platsmarkeringen är både utförd i relief- och blindskrift som gör det enklare för synskadade att orientera sig i tåget. Viktig information som till exempel utmärkningen av toaletterna finns nu i även i relief- och blindskrift.
Den nya stolen, som är speciellt framtagen för Nya X2000, är minst lika bekväm som den nuvarande och ger gott om utrymme för benen. Stolen är dessutom utrustad med elektronisk styrning av både sätet och ryggstödet. Med ett enkelt och lätt knapptryck går det att ställa in stolen så som resenären önskar. Alla stolar i tåget får också ett greppvänligt handtag på den övre delen av stolen ut mot gången. Med handtagens hjälp blir det nu enklare att gå genom tåget.
Hatthyllan har ny design och är tunnare så att det ska bli enklare för längre personer att ta sig in till platsen närmast fönstret.
Stolstyg och mattor är allergitestade och utformade för att kunna städas både konventionellt och med ångrengöring för att få högsta resultat.
Foto: SJ