Nyheter

Var med och minska olyckorna – digital teknik ska öka trafiksäkerheten

Länsförsäkringar söker 2 000 testförare med uppdrag att under en månad dokumentera det egna körbeteendet med hjälp av ny teknik. Målet är att skapa medvetenhet och minska antalet olyckor.
– Det här sättet att tolka risker kan hjälpa både oss och förare att förebygga tillbud, säger Björn Schedwin, affärsområdeschef på Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän.
Trafiksäkerheten går åt fel håll. 2018 omkom 325 personer på vägarna enligt preliminära siffror från Transportstyrelsen. Det är en ökning med 72 personer från 2017 och den högsta siffran sedan 2009.
RideSafe 30 dagar är en av Länsförsäkringars satsningar för att vända trenden. Nu efterlyser bolaget bilförare som vill testa vilka risker de utsätter sig för i trafiken. Med hjälp av en mobil tjänst som monitorerar körbeteende – och i kombination med Länsförsäkringars kunskap om olycksrisker – avslöjar hur säkra eller riskfyllda testförarna egentligen är i trafiken.
– Vi tittar på hur testförare hanterar gaspedalen, vilka vägval de gör, hur mycket de använder sin mobiltelefon under färd och vilka trafiksituationer de utsätter sig för. Vissa testförare kommer att få höga betyg för sitt körbeteende och sina vägval och stärks av det, säger Björn Schedwin. Andra blir medvetna om att de behöver förändra sitt beteende eftersom de utgör en risk för både sig själva och andra.
RideSafe 30 dagar är ett sätt att ta tempen på hur svenska folket kör och ett smart bidrag till trafiksäkerhetsarbetet. Rekryteringen av testförare har påbörjats och veckorna 9 till 12 genomförs projektet på landets gator och vägar. De medverkande bilisterna får efter en månad se hur olycksbenägna de är i förhållande till andra trafikanter och får möjlighet att förändra sitt beteende i rätt riktning.
– Vårt långsiktiga mål är att på tio år halvera antalet olyckor på våra vägar. Digital teknik och nya tjänster är en viktig del i det arbetet, säger Björn Schedwin.