Nyheter

Hristo Sokolov utsedd till Årets brobyggare 2018

Hristo Sokolov, brokonstruktör på Sweco, har tilldelats priset Årets brobyggare 2018. Priset delas varje år ut till en person som bidragit till brobyggarkonstens utveckling under en rad olika kriterier. Hristo tog emot det ärofyllda priset på Brobyggardagen.
Hristo Sokolov har med sitt engagemang och sin breda kunskap varit en stark bidragande faktor till det framgångsrika brobyggaråret 2018. Hristos förmåga att sammanföra en grupp mot gemensamma mål som varit en av flera viktiga faktorer i beslutet om årets brobyggare 2018.
– Det är en stor ära att utses till årets brobyggare i en bransch med många högkompetenta ingenjörer. Broar är dock inte en ensamsport och en grundläggande förutsättning för att vara framgångsrik är att man har duktiga och kompetenta kollegor runt omkring sig. Jag vill därför rikta ett stort tack till mina kollegor och till Sweco för att ni har skapat betydande förutsättningar för att vara en utav landets bästa brokonstruktörer, säger Hristo Sokolov, Sweco.
Juryns motivering:
”Hristo utmärker sig som brokonstruktör genom att vara mycket engagerad och synnerligen komplett med avseende på djup teoretisk kunskap inom struktur- och hållfasthetsberäkningar och genom att ha en bred kunskap om olika konstruktionsmaterial och deras egenskaper. Han har vidare en enastående förmåga att förklara och få alla inblandade parter att förstå förutsättningar, problem och möjligheter. Hristo har vidare en mycket god förståelse för hur man omsätter teori, statik och dynamik, till praktiska lösningar. Med sin yrkesskicklighet, sitt stora kunnande och sitt engagemang är Hristo en stor förebild bland yngre kollegor i branschen.”
Bilden:
Hristo Sokolov, brokonstruktör på Sweco, har tilldelats priset Årets brobyggare 2018.
Foto: Sweco