Nyheter

Örebroregionen utsedd till ett av Sveriges bästa logistiklägen

Örebroregionen har Sveriges näst bästa logistikläge 2019. Det står klart när tidningen Intelligent logistik presenterar sin årliga ranking. Varje år utvärderar och rankar tidskriften ”Intelligent Logistik” Sveriges bästa logistiklägen.
I år listas 25 logistiklägen utifrån kriterier som närhet till antalet konsumenter, och kvalitet och hållbarhet i regionens infrastruktur. Ett tungt kriterium i rankingen är flödesvolymer
– Den starka samverkan som vi nu utvecklat inom Business region Örebro, BRO, visar verkligen vad samverkan kan åstadkomma. Vårt gemensamma arbete för att attrahera logistikföretag har varit framgångsrikt och är avgörande för topprankingen, säger Irén Lejegren, S, regionråd och ordförande i BRO.
Regionen har stärkts genom flera år av strategiska satsningar och stora nyetableringar. Det finns en mycket bra infrastruktur i form av vägar, järnvägar, landets största kombiterminal och en av Sveriges största fraktflygplatser.
År 2018 fick Örebro hela 93 poäng i rankingen och delade förstaplatsen med Göteborg. När kriterierna i årets ranking viktats om får Örebro totalt 89 poäng. Bland annat har närheten till Sveriges demografiska mittpunkt (som finns i Hallsberg) viktats ned, samtidigt som bland annat flödesvolymer fått ökad vikt i rankingen.
– Vi strävar varje dag efter att fortsätta utveckla vårt erbjudande inom logistik. Vi är det geografiskt mest centrala läget i Norden och vi ser ett ökande intresse för bolag som har Norden som primär och sekundär marknad. Vårt intermodala erbjudande är oerhört starkt och Örebro Universitet har flera projekt med näringen inom området. Vi är glada och stolta över att ligga så högt på rankingen, säger Victor Sunnliden, Investering och Etableringsansvarig BRO.
Sveriges bästa logistiklägen 2019:
1.(1) Göteborg 93p
2.(1) Örebro 89p
3.(4) Helsingsborgregionen 86p
4.(3) Östgötaregionen 85p
5.(6) Jönköpingsregionen 81p
6.(6) Eskilstunaregionen 78p
7.(5) Stockholm Nord 77p
8.(10) Malmöregionen 74p
9.(8) Stockholm Syd 72p
10.(9) Halmstadregionen 71p
Bilden:
Nordens största rangerbangård, Hallsberg.