Nyheter

Vänsterpartiet kräver färre flygresor

Vänsterpartiet i Malmö har lämnat in en motion till fullmäktige som kräver att kommunens anställda och förtroendevalda minskar antalet flygresor.
Partiet hävdar att vi står inför ett klimathot i världen som kräver många och snabba åtgärder. Flyget släpper ut 74 000 gånger mer koldioxid än tåget (enligt Naturskyddsföreningens uträkning). Malmö stad måste bidra till minskade utsläpp. Den miljövänligaste resan är den som inte sker.
Trots den nu rådande resepolicyn sker många resor idag med flyg, det gäller både politiker och anställda i Malmö stad. För att minska klimatpåverkan så borde tåget på riktigt vara förstahandsalternativ när det gäller korta inrikes resor.
– I Malmö stads resepolicy står det att tåg ska väljas före flyg och i policyns riktlinjer står att flyget bara får användas om det innebär att tidsvinsten blir minst tre timmar enkel resa. Trots det så flygs det ofta till t.ex. Stockholm, där den beslutade tidsvinsten om tre timmar inte finns. Detta måste stoppas, säger motionären Anders Skans (V).
Vänsterpartiet föreslår därför kommunfullmäktige att resepolicyns riktlinjer kompletteras med krav på skriftlig dokumentation om behovet av resan samt valet av färdmedel, samt att flyg endast får användas om tidsvinsten är minst 5 timmar enkel resa och endast om resan överstiger 100 mil.