Nyheter

Klimatsmart återvinning av IBC-containrar sparar CO2

Schuetz är Midlands partner för leverans av nya IBC-containers till Midlands tillverkning av nya oljor i Schweiz. När verkstaden använt IBC-containers så hämtar Schuetz upp 4-5 tomma IBC per hämtning kostnadsfritt. Containrarna går till återvinningsterminalen i Norge där de repareras och återanvänds. Hanteringen sparar nyproduktion av metall och plast.
Klimatsmart mätning av Midlandverkstäder
Schuetz mäter antalet behandlade IBC-containers som kommer via Midlandköpande verkstäder. För 2018 sparade återvinningen 22 300 kilo CO2.
Midland re-genererar även verkstädernas spillolja och återvinner också filter, glykol och bromsvätska. Återvinningen sparar CO2 och skapar en fortsatt livscykel för produkterna jämfört med att bränna upp dem. Midlandköpande verkstäder certifieras skriftligen för arbetet med klimatsmart återvinning.