Nyheter

Findus minskar CO2-utsläpp genom direkt tågförbindelse mellan Sverige och Italien

Idag levereras Findus första produkter med tågförbindelsen Italy Direct, en direkt tågförbindelse mellan Italien och Sverige som kommer transportera en del av Findus skafferivaror framöver. Transporterna med Italy Direct minskar CO2-utsläppen med mer än ett ton jämfört med lastbilstransport på samma sträcka.
Satsningen på mer fossilsnåla transportalternativ är en del av Findus långsiktiga hållbarhetsstrategi för en hållbar framtid för miljö och människa, lokalt och globalt
Findus importerar skafferivaror såsom soppor, köttfärs- och pastasås till Sverige från norra Italien. Under de senaste åren har Findus importerat dessa varor med olika transportfordon, men från och med idag kommer samtliga leveranser ske via järnvägssystem i Europa för en mer miljövänlig logistik.
– Grunden i Findus hållbarhetsarbete är att ständigt se över olika lösningar som bidrar till hållbarhet utan att kompromissa med smak eller kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris. Genom att transportera produkter via en tågförbindelse mellan norra Italien och Sverige minskar vi på Findus energiförbrukningen per transport med en tredjedel samtidigt som koldioxidutsläppen minskar med mer än ett ton. Dessutom halveras svavel- och kväveutsläppen jämfört med lastbilstransport på samma sträcka, säger Maria Svantemark, Nordic Sustainability Manager på Findus.
I detta projekt samarbetar Findus med Scandinavian Logistics Partners AB (Scanlog). Samarbetet uppstod till följd av ett samtal efter ett Almedalsseminarium om framtidens logistiklösningar, där Maria Svantemark medverkade som paneldeltagare.
– Vi på Findus letar ständigt efter olika nya samarbetsformer, spontana såväl som etablerade. Vi hoppas på fler liknande samarbeten som inte bara leder till hållbarhet och affärsnytta, utan som även kan fylla kunskapsluckor aktörer emellan, säger Maria Svantemark.
Arbetet för hållbara transporter fortsätter för Findus. Under 2018 gick företaget med i Fossilfritt Sveriges Transportutmaning, där målet är att ha fossilfria inrikestransporter senast år 2030. I initiativet ingår företag, kommuner och andra organisationer i Sverige som delar uppfattningen att världen måste bli fossilfri och att Sverige ska gå före i detta arbete.
– Vår medverkan i Transportutmaningen är en följd av Findus ambitioner att göra vår logistik innanför Sveriges gränser fossilfri. Vi ser aktivt över hur vi kan effektivisera våra transporter, där tågförbindelsen via Italy Direct är ett steg på vägen, säger Maria Svantemark.
Foto: Scanlog AB