Nyheter

Svenskarnas ambivalens kring flygresande

Sju av tio svenskar anser att flyget är ett miljöproblem och nästan hälften får dåligt samvete vid biljettbokning. Trots det är det få som kommer att sluta flyga och de flesta har aldrig klimatkompenserat sin resa. Det framgår i KLM:s årliga skandinaviska hållbarhetsundersökning framtagen av Ipsos.
Flyget är ett av de transportslag som ur ett miljöperspektiv diskuterades flitigast under det gånga året. KLM:s årliga skandinaviska hållbarhetsundersökning visar på en ökad miljömedvetenhet hos de svenska flygresenärerna, men också en kluvenhet kring det faktiska resandet.
Årets undersökning visar att 69% av det svenska folket tycker att flyget är ett miljöproblem, en ökning med en 10% från 2017, och omkring hälften uppger att de får dåligt samvete när de bokar flygbiljett. Samtidigt är det få som tänker upphöra med sitt flygresande (8%) och drygt nio av tio svenskar anser att nationella och internationella flygresor i viss mån är nödvändigt.
– Branschen både kan och behöver bli mer hållbar, men lösningen är inte att sluta flyga utan att flyga bättre. Grundproblemet är bristen på hållbart flygbränsle, inte flygresandet i sig. Vår utgångspunkt är att det fossila bränslet i närtid måste fasas ut och därför satsar vi på att öka användningen av bioflygbränsle, säger Paul Terstegge, General Manager Air-France-KLM Norden.
Även om merparten av svenskarna inte klimatkompenserar sina flygresor (64%), något som mer eller mindre sett oförändrat ut de senaste åren, så är intresset för hållbara flygresor mer framstående än tidigare. Flygbolagens hållbarhetsprofil har fått större betydelse vid biljettbokning och fler vill flyga med ett bolag som investerar i minskad miljöpåverkan, något framförallt yngre resenärer i åldrarna 18–29 är intresserade av (58%).
– Politiker och näringsliv måste bli bättre på att samarbeta om branschen ska lyckats i sin gröna omställning. Ensam är sällan stark och därför har KLM tillsammans med bl.a. Luleå Tekniska Universitet, Södra och Växjö kommun inlett ett ambitiöst projekt om Sveriges första renodlade biobränsleproduktion avsedd för flygindustrin, säger Paul Terstegge.
Om undersökningen
Undersökningen genomfördes av Ipsos på uppdrag av KLM i slutet av december 2018. Den genomfördes som en webbenkät och omfattar ett representativ urval av 1000 personer boende i Sverige i åldrarna 18-65 år.
Foto:  KLM