Nyheter

Motormännen: "Oacceptabelt att utsläppen ökar"

Idag presenterar Transportstyrelsen och Trafikverket statistik som visar att vägtrafikens utsläpp ökar. Orsakerna är bland annat ökad lastbilstrafik på vägarna, rekord i antal sålda lastbilar och en minskad andel biodrivmedel i bränslet. Dessutom ökade lastbilstrafiken med nästan 3 procent förra året, medan personbilstrafiken var oförändrad.
– Detta är en oacceptabel utveckling. Omställningen till en fossilfri fordonsflotta går inte bara alldeles för långsamt, dagens statistik visar att den till och med går åt fel håll. Detta trots att nya bilar är renare och mer bränslesnåla än någonsin tidigare, säger Heléne Lilja, kommunikationschef på Motormännens Riksförbund.
– Motormännen är Sveriges största konsumentorganisation för bilister och vi vet att många av våra medlemmar både vill och försöker göra så bra miljöval som möjligt. Vi arbetar för en utsläppsreduktion i nuvarande fordonsflotta, utbyggnad av hybrider och elbilar och en utfasning av fossilberoende bilar.
– Flera åtgärder skulle kunna genomföras redan idag för att minska utsläppen. Godkänn alla dieselbilar att köra på ren HVO och byt ut 95-oktanig bensin mot E10 vid alla pumpar.
Ytterligare utsläppsreduktion kan åstadkommas om fler bilar utrustas med start-stop-teknik och effektivare dieselmotorer. Detta behöver kombineras med olika former av stimulansmedel för att andelen laddhybridbilar och elbilar ska växa snabbare.
– Vi kommer alltid att behöva hållbar, säker och tillgänglig mobilitet i vårt land. Därför är vägen framåt att minska bilarnas miljöpåverkan. Nu måste myndigheter och lagstiftare agera snabbt, säger Heléne Lilja.