Nyheter

Abetong får förnyat förtroende av Trafikverket

Efter en upphandlingsfas på nästan åtta månader med hård konkurrens, så är det nu klart att Abetong fortsätter att vara Trafikverkets enda leverantör av betongsliprar till växelspår de kommande fyra åren, en order på 160 Mkr.
– Det här är en mycket viktig order för oss och inte minst för vår slipersfabrik i Vislanda. Den innebär att sysselsättningen vid fabriken tryggas i ytterligare minst fyra år framåt, konstaterar Ulf Malmqvist, marknadschef för sliprar på Abetong.
Ramavtalet avser tillverkning och leverans av alla sliprar till Trafikverkets växelspår, vilket är en annan typ av sliprar än till vanliga huvudspårsliprar. Avtalet sträcker sig över 4 basår med optionsrätt för Trafikverket att förlänga med ytterligare 2+2 år och ersätter det befintliga ramavtalet den 1 oktober i år. Om Trafikverket utnyttjar sina optionsår så innebär det nya avtalet en kontraktssumma på totalt ca 160 Mkr.
– Det här är ett gott betyg till hela vår personal som jobbar med betongsliprar; produktion, utlastning, marknad och utveckling, menar Ulf Malmqvist. Det ger oss ett kvitto på att vi gör ett bra arbete, vilket vi i och för sig redan vetat i och med Trafikverkets årliga leverantörsutvärderingar, där vi alltid nått högsta betyg.
Abetong har varit leverantör av betongsliprar till Trafikverket sedan 1950-talet, då man utvecklade betongslipern i samarbete med dåvarande SJ. Man har hela tiden varit den enda tillverkaren i Sverige av växelspårsliprar.
Foto: Abetong