Nyheter

Så kan vi framtidssäkra datadelningen i den datadrivna ekonomin

Nya dataregleringar och direktiv, såsom GDPR och PSD2, har inte bara haft en stor påverkan på företag, utan även på konsumenter. Konsumenterna får en tydligare bild och bättre kontroll över sina personuppgifter än någonsin tidigare. Denna ökade konsumentmedvetenhet har gjort det ännu viktigare för organisationer att garantera effektiv och säker datahantering, inte minst för att undvika betydande ekonomiska förluster och ett försämrat rykte.
Det här skriver Simon Field, CTO vid Snowflake Computing.
Data kan medföra helt nya möjligheter där företag kan fatta smartare beslut kring sina produkter och tjänster, samt skapa sig en bättre förståelse för såväl kunden som branschen. Data har blivit en såpass värdefull tillgång för moderna företag, att medarbetare på alla nivåer vill ta del av de nya möjligheterna.
Datadelning driver den nya dataekonomin
Att få tillgång till data blir alltmer sömlöst i takt med att begreppet datadelning revolutionerar den nya dataekonomin. Genom data warehouse-lösningar som är byggda för molnet, kan data delas i realtid och med bibehållen säkerhet, både internt och externt över hela företagets ekosystem.
Datadelning förändrar omedelbart spelplanen för alla organisationer som vill kunna dela data och konsumera delad data för one-on-one-, one-to-many- och many-to-many-samarbeten. När detta blir verklighet kan nya affärsmodeller och marknadsmöjligheter, som tidigare ansetts ouppnåeliga, uppnås.
Byt ut förlegade system
En stoppkloss som hindrat datadelningsutvecklingen har haft sin grund i otillräckliga, traditionella datalagringssystem, som har är både komplicerade och osäkra.
De system som fortfarande är beroende av lokalt baserade data warehouse-lösningar är ofta sårbarta för IT-attacker, t ex ransomware-attacker, där angripare kan låsa in data på en enda plats. Att dela och säkerhetskopiera information innebär alltid en risk för avlyssning, korruption och missbruk, samtidigt som det kan medföra dataförluster vid t ex strömavbrott, driftsstörningar, stöld, vandalism och naturkatastrofer.
På en mer grundläggande nivå är datadelning via dessa äldre system mycket tidskrävande, då det kan ta flera dagar att samla in specifik data, ladda ner dem i ett hanterbart format och sedan dela den via excel-ark. I många fall är datan då redan inaktuell.
Omfamna molnet
Tack vare innovationer av molnbaserade teknologier kan tillgången snabbas upp så att tidsfördröjningsproblemet helt försvinner. Om datacenters är geografiskt isolerade, kan de även erbjuda en inbyggd återställning om det skulle behövas.
Data warehouse-lösningar i molnet är utrustade med extra nätaggregat så att de kan fortsätta att drivas, även under långa strömavbrott. Ytterligare skyddsåtgärder, som t ex kryptering, åtkomstkontroll och säkerhetsövervakning, ligger hos molnlösningsleverantören, vilket förenklar för kunden.
Under 2019 skulle företag göra klokt i att avveckla sina gamla datalagringslösningar och istället omfamna multimoln-ekosystemet. Detta kommer inte bara att skapa nya affärsmöjligheter genom att säkert kunna dela data internt och externt, vilket ökar tillväxten av dataekonomin och erbjuder nya möjligheter att effektivt skydda sina data.
Av: Simon Field, CTO vid Snowflake Computing