Nyheter

Resenäringen positiv till krav på bioflygbränsle

Regeringens utredare Maria Wetterstrand föreslår en reduktionsplikt för flygbränsle, för att minska flygets klimatpåverkan.
Resebranschföreningen SRF är positiv till förslaget och ser det som ett steg mot fossilfria flygresor.
– Med en reduktionsplikt kan flygskatten slopas, säger SRF:s generalsekreterare Anna Lennhammer.
På måndag lämnar Maria Wetterstrand över utredningen ”Styrmedel för att främja användning av biobränsle” till miljöminister Isabella Lövin. Huvudförslaget väntas vara en reduktionsplikt, som innebär krav på inblandning av biobränsle i traditionellt flygbränsle.
– Ökad användning av biobränsle är en av de viktigaste åtgärderna för att flyget ska bli fossilfritt och därmed minska sitt klimatavtryck. Hela branschen väntar på att produktionen av biobränsle ska ta fart, säger Anna Lennhammer, generalsekreterare i Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, SRF.
Utredningen väntas föreslå en inblandning på 1 procent från 2021, som sedan ska stiga till 30 procent 2030. I dag är bioflygbränsle flera gånger dyrare än traditionellt flygbränsle. Det innebär att en reduktionsplikt ger flygbolagen högre kostnader.
– Sverige behöver politiska beslut och effektiva styrmedel för att få igång klimatsmarta alternativ som kan minska flygets klimatpåverkan. Vi föreslår att man slopar flygskatten och använder de inbetalade flygskattepengarna till att investera i fler klimatsmarta alternativ, säger Anna Lennhammer.
Det är redan möjligt att tanka biobränsle i dagens flygplan, och flygningar med 50 procents inblandning har genomförts. En utmaning är att produktionen av biobränsle är liten, vilket gör bränslet dyrt.
Om bioflygbränsle
– Bioflygbränsle kan minska flygets klimatpåverkan med 80 procent jämfört med fossilt flygbränsle.
– Biobränsle fungerar i dagens flygplan och går att blanda med befintligt bränsle.
– Enbart rester från den svenska skogsindustrin räcker till att förse hela det svenska inrikesflyget med biobränsle, enligt Luleå tekniska universitet.
– Energimyndigheten stödjer elva olika forskningsprojekt för att starta flygbränsleproduktion.
Bild: SRF