Nyheter

Trolley Supply Truck – ett nytt koncept för effektiv produktions-försörjning

Den ser lite ut som ett logistiktåg men är mycket smidigare och går även köra baklänges. Trolley Supply Truck är ett helt nytt koncept från Linde Material Handling som kombinerar logistiktågets fördelar med smidigheten hos en motviktstruck.
Designen av Linde Trolly Supply Truck är baserad på Lindes matrixkoncept vilket innebär att både kontroll- och drivenhet bygger på samma modulära system som används i Lindes lagertruckar. Vad som däremot är helt nytt är den integrerade lastenheten med styrda hjul. Den ger en ökad effektivitet med upp till 30% i materialtransporter till t.ex. produktionslinor.
– Många av våra kunder har redan implementerat leveranser via logistiktåg i sin produktionsförsörjning, berättar Ralf Knaut, Project Manager Special Solutions på Linde Material Handling.
Anledningen till det är att logistiktågen, som är uppbyggda av dragtruck och vagn, ofta är överlägsna standardtruckar när det kommer till rent horisontella godstransporter. Eftersom de lastas och lossas från sidan kräver de mindre utrymme än en vanlig truck samtidigt som en större mängd material kan köras till produktionslinan varje gång. Dessa faktorer leder till mindre störande trafik, lägre risk för olyckor och sänkta kostnader tack vare den ökade effektiviteten.
– Ett problem är dock att den existerande fabrikslayouten hos våra kunder inte alltid kan anpassas efter de krav logistiktågen ställer, säger Ralf Knaut.
På många produktionsanläggningar är på- eller avlastningsplatsen belägen vid en återvändsgränd vilket gör att logistiktågen, som endast kan köra framåt med vagn påkopplad, inte kan köra hela vägen. Det är här Linde Trolley Supply Truck kommer in i bilden. Trolley Supply Truck kompletterar logistiktågen och optimerar de korta och medellånga transporterna.
Linde Trolley Supply truck är 4 meter lång, 1,28 meter bred och 2,36 meter hög vilket är extremt kompakt. Den kräver endast 1,88 meter körvägsbredd, inklusive 30 centimeter säkerhetsavstånd. För att klara av en 90-gradig kurva så räcker det med endast 2,3 meter körvägsbredd. De eldrivna hjulen både fram och bak säkerställer hög stabilitet på både raksträckor och kurvor. Den U-formade lastenhetenär designad för att fungera för en rad olika lastbärare. Exempelvis kan två EUR-pallar eller en dubbelpall (1600 x 1200mm) transporteras åt gången.
Utvecklingen av den nya Linde Trolley Supply Truck är ett resultat av erfarenheter från en rad kundprojekt.
– Det blev allt tydligare för oss att våra kunder behövde ett ytterligare alternativ, något mellan en truck och tåglösning, säger Knaut.
Prototypen till Linde Trolley Supply Truck presenterades på Linde Material Handlings mässa World of Material Handling förra året och fick mycket positiv respons. Därefter har en rad tester genomförts på produktionsanläggningar runt om i Europa som bekräftat konceptets fördelar.
– Först och främst lyfte användarna fram säkerhetsfördelarna hos Linde Trolley Supply Truck, framförallt den oslagbara sikten för föraren. Dessutom gav den reducerade mängden trafik och minskade olycksrisken stora fördelar i verksamheten. Sammantaget ledde användandet av Linde Trolley Supply Truck till en ökad effektivitet med upp till 30 %, berättar Ralf Knaut.
Bilden:
Nya Trolley Supply Truck från Linde Material Handling.
Foto: Linde Material Handling
linde-mh.se