Nyheter

Historiskt startskott för nya tunnelbanan i Stockholm

På måndagen sprängdes det för första gången för utbyggnaden av tunnelbanan. Först ut är Järfälla som får två nya stationer – Barkarbystaden och Barkarby. Med tunnelbanan växer här fram en helt ny stad för 30000 nya invånare mitt i norra Stockholms framtida kollektivtrafiknav.
– Jag är glad för att utbyggnaden av tunnelbanan nu är igång. Det är ett historiskt startskott för Järfälla och för alla nuvarande och framtida Järfällabor. Tunnelbanan ger förutsättningar för att Järfälla kan fortsätta att växa och utvecklas, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.
Med 14000 nya bostäder för 30 000 nya invånare, sjukhus, lokaler för kontor, utbildning, hotell, handel, service, idrott, hälsa och kultur, utbyggd tunnelbana, regionaltågstopp, pendeltåg, en ny bussterminal och Förbifart Stockholm i närheten är Barkarby en viktig del i Stockholmsregionens utveckling och en framtida regional knutpunkt.
– Järfälla är en kommun som historiskt har växt i cykler och de stora bostadsområden som har växt fram har varit direkt kopplade till utbyggd kollektivtrafik och infrastruktur, där invigningen av pendeltåget och E18 på 60-talet haft en avgörande betydelse. Att Järfälla nu växer med bostäder, nya arbetsplatser och service tillsammans med utbyggnaden av tunnelbanan är verkligen en historisk utveckling som jag är väldigt stolt över. Det är en otrolig förmån att få vara med och bidra till den här utvecklingen, säger Emma Feldman (M).
Om Barkarbystaden
Enligt avtal om utbyggnad av tunnelbana till Barkarby ska Järfälla kommun uppföra 14 000 bostäder i tunnelbanans influensområde fram till år 2032. Inom stadsutvecklingsområdet Barkarby pågår utbyggnad inom detaljplan för Barkarbystaden I, Barkarbystaden II, Barkarbystaden III, Barkarbystaden X och detaljplanearbete för detaljplanerna Barkarbystaden IV, Veddesta 1, Veddesta 2, Veddesta 3 och Veddesta 4.
Bilden:
Historiskt startskott för utbyggnaden av tunnelbanan.
Foto: Marianne Löfgren