Nyheter

Nu finns en CE-märkt ultralågtempererad asfalt

Nu kommer den unika Viacore-asfalten till Norden. Den CE-godkända (EN 13108) Viacore-asfalten från företaget Vialit i Österrike blir ett smidigt och viktigt alternativ vid asfaltering och underhåll av gator, vägar och övriga trafikerade ytor.
Vialit – uppfinnaren av Reaktiv asfalt – blir nu först i Europa med att uppfylla de höga kvalitetskraven för ultralågtempererad asfalt enligt standarden EN 13108. Företaget har nu fått tillstånd att använda CEmärkningen
för sin asfalt Viacore. I Norden marknadsförs nu Viacore av det svenska företaget Asfaltonline Norden AB.
Snabba och varaktiga reparationer av skador i vägbeläggningen
För att snabbt, ekonomiskt och varaktigt reparera skador i asfaltbeläggningar är det oerhört viktigt att
använda asfalt av hög kvalitet och som motsvarar de krav som ställs på slitstarka och långlivade
vägbeläggningar.
Vialit, med säte i österrikiska Braunau, har utökat sitt asfaltssortiment och utvecklat Viacore.
Viacore har nu CE-godkänts enligt EN 13108.
Vialit och Asfaltonline har nu alltså en EN-standardiserad produkt att erbjuda, även vid offentliga
upphandlingar, för asfaltering och underhåll.
Goda bearbetningsegenskaper och brett användningsområde
En stor fördel med Viacore-asfalt är de användarvänliga egenskaperna. Nu finns en CE-certifierad asfalt
som kan användas med en asfaltblandningstemperatur på mellan 10°C och 40°C och vid alla
väderleksförhållanden ner till 0°C. Den avger inte heller några skadliga röker och gaser vid utläggning
vilket är bra t.ex. ur arbetsmiljösynpunkt.
Det är första gången i Europa som det finns en CE-märkt, ultralågtempererad, asfalt som kan läggas ut och
packas även under den kalla årstiden. Sommartid innebär detta att den asfalterade vägen snabbare kan öppnas
för trafik. Produktens mångsidighet och breda användningsområde gör att Viacore är på väg att bli ett allt
intressantare alternativ till traditionell asfalt. Typiska användningsområden är, förutom klassisk reparation av
vägskador, även permanent återställning efter grävarbeten och ledningsschakt, läggning av ramper, utjämning
av ojämnheter och svackor, justering av brunnsbetäckningar samt nyläggning av asfalterade ytor.
Viacore kan dessutom, på grund av att den inte kräver uppvärmning, användas inomhus och vid potentiellt
explosiva miljöer, t.ex. bensinstationer.
Unika egenskaper
Ytterligare fördelar med Viacore-asfalt från Vialit är den höga deformationsstabiliteten vid höga
temperaturer, den utmärkta beständigheten vid låga temperaturer och den höga hållbarheten till följd av den
låga hålrumshalten.
Miljövänlig / Klimatanpassad
Viacore-asfalt är en ”grön produkt” då den är helt fri från lösningsmedel (0,0 %) och inte har några tillsatser
av miljöskadliga ämnen. Viacore ger ett betydligt mindre koldioxidavtryck jämfört med andra asfaltsorter
eftersom den görs av förnybara råmaterial och tillverkas vid en låg temperatur.
Asfalten levereras i stenstorlek 0/8 och 0/11 i 25 kilos hink eller 500 kilos Big-Bag och kan utan problem
transporteras och lagras i upp till 12 månader.