Nyheter

Volvo Cars begränsar topphastigheten till 180 km/h i alla bilar

I egenskap av världsledare inom säkerhet skickar Volvo Cars en stark signal om farorna med körning i höga hastigheter genom att begränsa topphastigheten i alla sina bilar till 180 kilometer i timmen från och med 2020.
Företagets Vision 2020, där ambitionen är att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i en ny Volvo år 2020, är en av de mest ambitiösa säkerhetsvisionerna i bilindustrin. Men insikten att enbart teknik inte kommer att vara tillräckligt för att nollvisionen ska kunna nås gör att Volvo Cars nu breddar visionens omfattning till att även inkludera ett fokus på förarens beteende.
Forskning utförd av Volvo Cars har identifierat tre kvarstående säkerhetsfrågor som utgör så kallade ”luckor” i ambitionen att ingen ska skadas allvarligt eller dödas i företagets bilar, och där körning i höga hastigheter har en mycket framträdande roll.
– Volvo är ledande inom säkerhet: det är något som vi alltid har varit och alltid kommer att vara, säger Håkan Samuelsson, vd och koncernchef.
– Tack vare vår forskning vet vi vilka problemområdena är när det gäller att eliminera allvarliga personskador och dödsfall i våra bilar. Och även om en begränsning av bilens topphastighet inte är något universallösning så är det värt att genomföra detta om det så bara räddar ett liv, fortsätter han.
Förutom att införa en begränsning av bilarnas topphastighet undersöker företaget även hur en kombination av smart hastighetsstyrning och geofencing automatiskt skulle kunna begränsa hastigheterna i närheten av skolor och sjukhus i framtiden.
– Vi vill starta en diskussion om huruvida biltillverkare har rätt eller till och med en skyldighet att installera teknik i bilarna som förändrar förarens beteende, för att ta itu med sådant som fortkörning, rattonykterhet eller distraktioner. Vi har inget entydigt svar på den frågan, men vi anser att vi bör gå i bräschen för en diskussion om detta och vara en pionjär. säger Håkan Samuelsson.
Problemet med körning i höga hastigheter är att bilens inbyggda säkerhetsteknik och smart utformade infrastruktur inte längre är tillräckligt för att undvika allvarliga skador och dödsfall om olyckan skulle vara framme. Det är därför som de flesta länder i västvärlden har hastighetsbegränsningar, men där fortkörning ändå är vanligt förekommande och en av de vanligaste orsakerna till dödsfall i trafiken.
Miljoner människor får fortfarande fortkörningsböter varje år och trafikolycksdata från National Highway and Traffic Safety Administration visar att 25 procent av alla som dödades i trafiken i USA under 2017 berodde på fortkörning.
– Människor förstår helt enkelt inte hur farligt körning i höga hastigheter är. Vi förstår farorna med ormar, spindlar och höga höjder. Det kan man inte säga om förståelsen för riskerna med att köra i höga hastigheter, säger Jan Ivarsson, en av Volvo Cars ledande experter på säkerhet.
– Människor kör ofta för fort i vissa situationer i trafiken och är dåliga på att anpassa hastigheten efter trafiken och den egna förmågan som förare. Vi behöver stödja bättre beteende och hjälpa människor att inse och förstå att körning i höga hastigheter är farligt, fortsätter han.
Förutom fortkörning finns det två andra problemområden som utgör ”luckor på vägen mot noll”. Ett problem som är lika uppenbart (och som är lika svårt att få ett stopp på) är rattonykterhet. Att köra under påverkan av alkohol eller droger är olagligt i stora delar av världen, och ändå är det en av de största orsakerna till skador och dödsfall i trafiken.
Det andra problemområdet är distraktion. Förare som distraheras av sina mobiltelefoner eller som på annat sätt inte fokuserar på bilkörningen är en annan viktig orsak till att människor omkommer i trafiken. På många sätt är detta lika farligt som rattfyllerister.
Volvo Cars kommer att presentera idéer för att tackla problemområdena rattonykterhet och distraktion vid ett särskilt säkerhetsevenemang i Göteborg den 20 mars.
Foto: Volvo