Nyheter

YIT bygger framtidens tunnelbanor i Norden

YIT är en av Nordens ledande byggaktörer med erbjudande och expertkunskap inom infrastrukturprojekt. För den nya finska Västmetron har YIT:s breda kunskaper tagits tillvara i utbygganden av tunnelbanelinjen som sträcker sig mellan storstäderna Helsingfors och Esbo. En kompetens som enkelt kan överföras till andra länder, såsom Sverige, där man snart börjar bygga ut Stockholms tunnelbanesystem.
Det blev betydligt enklare att ta sig mellan öst och väst i huvudstadsregionen när tunnelbanan började gå från Helsingfors till Esbo i november 2017. I den första delen av städernas gemensamma projekt Västmetron, sammanlagt åtta nya stationer och 14 kilometer nya tunnelbanelinjer.
Byggandet inleddes år 2009. I den första fasen konkurrerade man om entreprenaderna utifrån konkurrenskraftiga priser. YIT ansvarade för sammanlagt 16 huvudentreprenader med fokus på stations- och tunnelbyggande.
YIT ansvarade för byggandet av Aalto-universitetets station, vilket var den första stationen att färdigställas. Enligt YIT:s divisionschef Anne Piiparinen var det YIT:s gedigna erfarenhet av berg- och tunnelarbete, samt goda kunskaper inom projektstyrning som la grunden till ett lyckat projekt.
– Som entreprenör strävar vi efter att hjälpa kunden att driva det aktuella delprojektet framåt, samt att tillsammans med övriga entreprenörer bidra till att hela projektet levereras med högsta kvalitet, säger Anne Piiparinen.
Rätt kompetens med relevant erfarenhet är nyckeln till lyckade projekt
I den första fasen av Västmetron valdes entreprenörerna i huvudsak utifrån pris. När byggandet försenades ville man utveckla entreprenadformen inför den andra fasen.
I utförandet av den andra fasen valde man en samverkansentreprenad, där fokus låg på projektledarnas yrkeskompetens och samarbetet mellan beställare och entreprenör. Vid upphandling har man betonat kvalitetskriterierna och nyckelpersonernas kompetens.
– Nyckelpersonernas referenser spelade en viktig roll vid val av entreprenör. Västmetron är ett bra exempel på att YIT har rätt expertis för att hantera komplexa projekt med många samarbetspartners, säger Tero Palmu, byggchef för Västmetron.
Vidare betonar Palmu, för att skapa bättre förutsättningar för ett effektivare samarbete mellan beställare och entreprenör, valde man att under den andra delen av Västmetron att arbeta i samma fysiska lokaler.
Palmu har lång erfarenhet av att som beställare samarbeta med YIT. Projektledningen, som är YIT:s styrka och konkurrensfördel, har särskilt betonats i den andra delen av Västmetron.
– När man samarbetar med YIT märker man att det är fråga om en stor aktör i framkant inom byggbranschen och att de har omfattande resurser, speciellt efter att de fusionerades med Lemminkäinen, säger Palmu.
– Eftersom YIT är ett stort företag har de stor expertis inom alla delar för ett komplext projekt, såsom Västmetron, och kan genomföra flera entreprenader samtidigt.
Den nya metrosträckan har byggts helt under jord. Lösningen har gjort det möjligt att minimera olägenheterna för trafiken och människor och att använda områdena ovan jord för andra ändamål, såsom utveckling och förtätning av staden.
Erfarenheten från Västmetron har gett YIT rätt förutsättningar för att bidra till utbyggnaden av Stockholms tunnelbana.
Att få vara med om att bygga den nya tunnelbanesträckan har gett YIT ett stort kompetenskapital, som även kan nyttjas vid liknande projekt på andra platser. Stockholm Läns Landsting har inlett upphandlingen för utbyggnationen av tunnelbanan där fyra linjer ska förlängas och sammanlagt 11 nya stationer ska byggas. Projektet ska inledas år 2019.
YIT Sveriges VD Lars Stendius ser positivt på YIT:s möjligheter att bidra till Stockholm Läns Landstings utbyggnation av tunnelbanan, då det skulle svara väl mot Stockholms behov.
– YIT är ett av få nordiska byggbolag som nyligen har färdigställt liknande och lyckade projekt i nära samarbete med beställaren. Tack vare att vi är en internationell aktör kan vår interna samarbetsmodell garantera att beställaren får tillgång till rätt resurser och kompetens, säger Stendius.

Bilden:
Västmetron i Helsingfors.