Nyheter

Coromatic bygger nytt datacenter till Uppsala kommun

Coromatic har fått i uppdrag av Uppsala kommun att bygga ett nytt datacenter.
Uppsala kommun genomför en omfattande ombyggnad och utbyggnad av sitt stadshus och i samband med detta kommer ett av kommunens två datacenter att rivas och ersättas med ett nytt i den nya delen av stadshuset. Mot bakgrund av detta genomförde Uppsala kommun en offentlig upphandling av datacenter och Coromatic var det företag som bäst kunde matcha kommunens krav.
Det nya datacentret kommer att leva upp till kommunens mycket höga krav på robusthet och driftsäkerhet. Bland annat byggs datacentret som en rum-i-rum konstruktion enligt de högsta brandsäkerhetsstandarderna.
– Datacentret kommer vara en viktig del av den nybyggnation som vi nu genomför i stadshuset, säger Ole Olsen, enhetschef IT-infrastruktur på Uppsala kommun. Vi ser fram mot att arbeta nära Coromatic som var det företag som bäst kunde svara upp mot de krav Uppsala kommun hade avseende datacenter.
Coromatic kommer att ta ett helhetansvar för det nya datacentret, från design till byggnation och installation. Vidare kommer Coromatic att ansvara för både löpande och akut service av datacentret, dygnet runt i fem års tid. Coromatic och Uppsala kommun har sedan tidigare samarbetet kring byggnationen av kommunens andra datacenter.
– I takt med att samhällskritiska funktioner digitaliseras ökar hela tiden kraven på kommuner att säkra driften av dessa funktioner, säger Thomas Wunger, Head of Data Center Solutions på Coromatic. Med sitt nya datacenter på plats, i kombination med sin befintliga verksamhetskritiska infrastruktur, har Uppsala kommun skapat sig en solid bas för den fortsatta digitaliseringen.
Datacentret ska vara färdigt till sommaren 2021.