Nyheter

Konsultjätten fick nytt liv med low-code

Atos har lyckats transformera sin mjukvaruleverans med hjälp av OutSystems low-code-plattform. Att skriva om äldre applikationer, utan driftsavbrott, har blivit ett framgångskoncept. Det globala konsultbolaget Atos, med 120 000 anställda, är ett bra exempel på vad man strävar efter på OutSystems. Det handlar om att effektiva leveranser av mjukvara i stora projekt. Och vi på OutSystems lär oss massor av partners som Atos.
Det här skriver Jörgen Simon, Regional Director Channel and Alliances Nordics for OutSystems.

Kees Kranenburg på Atos, med titeln pre-sales consultant, berättar om företagets resa med OutSystems. Det började med att man upplevde problem med att leverera mjukvara snabbt, trots en satsning på agila metoder och devops. Ett problem var att det tog tid att få i gång teamen i nya projekt. Man kom fram till att det behövdes verktygsstöd som passade bättre ihop med agila arbetssätt, än traditionella utvecklingsverktyg. I samband med det gjorde man tre stora förändringar av sättet att arbeta: Satsning på generalister.
Istället för att dela in teammedlemmar i testare, utvecklare, produktägare, och så vidare, såg man till att ha team-medlemmar som kan delta på ett produktivt sätt i alla faser av applikationers livscykler. Fasta team, som hänger ihop mellan olika projekt. Målet var att slippa ständiga uppstartsfaser när nya teammedlemmar skulle lära känna varandra och diskutera hur de ska jobba. Automatisering och användning av färdiga moduler av olika sorter, vilket är kännetecken för OutSystems plattform.
Arkitektur ögona böj
Atos hade sedan tidigare jobbat med komponentbaserad och tjänsteorienterad utveckling. Men eftersom det tog så lång tid att jobba med tjänsteorienterade arkitekturer var de ofta föråldrade när projekten de skulle användas i kom i gång på allvar. Med OutSystems kan Atos implementera arkitekturer direkt. Kombinerat med snabb utveckling innebär det minskad komplexitet.
Med OutSystems kunde man också ge utvecklare som jobbat med äldre så kallade 4G-verktyg en omstart. Det var svårare att övertyga Javaarkitekter och liknande personer, som inte uppfattade funktionaliteten som erbjuds med en low-code-plattform. Men det gick att övertyga dem med hjälp av lyckade projekt. Ett exempel är ett system för inventariehantering som byggdes på 18 månader för flottorna i Australien, Nya Zeeland, Malaysia och Oman. Det hade tagit åtskilliga år med Java.
Det passar utmärkt att bygga om äldre applikationer med low-code-verktyg. Det handlar om applikationer som byggts med till exempel Cobol,, C/C++ och Visual Basic, som blivit hinder för effektiv IT och som är upphov till teknisk skuld. De är dyra att underhålla i största allmänhet, liksom de ofta är dyra vad gäller supportavtal.
Det är en ögonöppnare för många att upptäcka att de inte behöver ta ner de gamla system på en gång, utan kan bygga om dem bit för bit. Det ekonomiska utfallet blir mycket positivt när man kan bygga om verksamhetskritiska system på 14 – 18 månader, ibland på tio månader, samtidigt som man behåller den kunskap och funktionalitet som finns inbyggd i de gamla systemen.
Av Jörgen Simon, Regional Director Channel and Alliances Nordics for OutSystems