Nyheter

Vägunderhållet i Ånge utförs av Svevia

De statliga vägarna inom driftområde Ånge kommer att fortsätta att utföras av Svevia under de närmaste fyra åren. Kontraktet förnyas från och med den 1 september 2019.
Svevias uppdrag är vintertid att snöröja, halkbekämpa och göra vägarna säkra och framkomliga. Totalt består driftområdet av är 841 km varav grusväg 378 km.
– Det här är klassiskt inland. Det är glesbygd med mycket skog och en stor del av vägnätet består av grusväg, säger Anders Lindholm, Svevia.
De mest trafikerade vägarna genom området är E14 och riksväg 83. Trafiken präglas framförallt av tunga transporter.
– Under de senaste åren har vi sett att timmertrafiken har ökat.. Framförallt under våren i samband med tjällossning blir det stor påverkan på grusvägarna något som i sin tur drabbar de människor som lever och verkar här och som ska trafikera vägarna med vanliga personbilar.
I förhållande till antalet kilometer väg är driftområdet stort till ytan.
– Vägnätet är inte uppbyggt så att vägsträckor ansluter till varandra. Det är lite spretigt och gör att det inte går att planera smarta plogrundor utan det blir så att vi måste köra fram och tillbaka för att täcka in alla delar.
Sommartid utförs löpande vägunderhåll som till exempel att laga sprickor och hål i vägbanan, sköta om vägmärken, vägräcken, kantstolpar, viltstängsel och underhålla diken och trummor så att vatten kan rinna undan.
Det nya kontraktet börjar gälla från den 1 september i år och sträcker sig över fyra år med möjlighet till två års option och är värt cirka 29 miljoner kronor per år.
Foto: Patrick Trägårdh