Nyheter

Karttjänster mest använd app under en utlandssemester

Åtta av tio svenskar använder någon typ av app när de reser på en semester utomlands. Mest populära appen är olika typer av karttjänster, t.ex. Google Maps, följt av Facebook och väder-appar. 15 procent väljer att inte använda någon app alls under semestern. Detta visar Ticket senaste Sifoundersökning.
Att använda appar är numera en del av vardagen för de flesta svenskar – och 80 procent av Sveriges resenärer väljer att använda appar även när de semestrar utomlands. Karttjänster, såsom populära Google Maps, är klart mest populärt (39 procent). Män tenderar i större utsträckning än kvinnor att använda karttjänster (44 procent jämfört med 34 procent).
– Tickets Sifoundersökning visade att hälften av de svenska resenärerna tycker om att promenera för att upptäcka sitt resmål under en utlandssemester. Karttjänster som Google Maps är då ett perfekt verktyg för att på bättre sätt kunna upptäcka platsen de besöker, utan risken att gå vilse, säger Katarina Daniels, PR- och kommunikationsansvarig hos Ticket.
App-användandet under en utlandssemester skiljer sig åt mellan olika åldersgrupper. Bland de yngre resenärerna i åldern 18-30 är det endast 5 procent som inte använder appar under resan. Denna siffra stiger sedan succesivt. Bland seniora resenärer i åldern 66-79 är det drygt 3 av 10 (33 procent) som inte använder någon app alls under semestern utomlands.
Bland de resenärer som använder appar under utlandssemestern är, förutom karttjänster och väder-appar, sociala medier som Facebook och Instagram mest populärt. Vilken app skiljer sig dock åt mellan män och kvinnor. 39 procent av kvinnorna som använder appar under semesterresan väljer Instagram, medan motsvarande siffra för männen endast är 18 procent. Däremot loggar fler män än kvinnor in på Spotify när de reser utomlands (23 procent jämfört med 14 procent).
Vilken app som används skiljer sig även åt mellan åldersgrupperna. Av 18-30-åringarna använder 30 procent Spotify under semestern, vilket är klart mer än övriga åldersgrupper. Instagram är störst bland resenärer i åldern 31-40 (44 procent), medan Facebook är mest populärt bland 41-50-åringarna (46 procent). Bland de seniora resenärerna 66-79 år använder 45 procent Facebook vid den senaste utlandsresan, medan motsvarande siffra för 18-30-åringarna endast är 26 procent.
Karttjänster, t.ex. Google Maps, 39 procent
Facebook, 31 procent
Väder-app, 30 procent
Instagram, 23 procent
Messenger, 19 procent
Spotify, 15 procent
WhatsApp, 10 procent
Snapchat, 7 procent
Netflix/HBO/annan film- eller serieapp, 6 procent
LinkedIn, 1 procent
Annan app än ovanstående, 8 procent
Tveksam, vet ej, 5 procent
Jag använder ingen app under semestern, 15 procent.
Källa: Tickets Sifoundersökning, riksrepresentativt urval
Foto: Ticket