Nyheter

Låga vinster trots ökad efterfrågan på gods på järnväg

Efterfrågan på godstransporter ökade under 2017, framför allt för gods på järnväg. Trots det är lönsamheten mycket dålig för företagen som kör gods på järnväg. Om den utvecklingen fortsätter riskerar företag att slås ut och på sikt kan det leda till minskade möjligheter att köra gods på järnväg.
För fjärde året i rad ger Transportstyrelsen ut en årlig översikt av marknadsutvecklingen för person- och godstransporter på väg- och järnväg. Årets rapport fokuserar bland annat på ekonomisk utveckling för företag inom transportområdet.
Sett till näringslivet i stort är vinstmarginalerna bland transportföretagen generellt sämre. Sämst resultat visar godstransporter på järnväg. En tuff konkurrens och höga fasta kostnader påverkar företagens lönsamhet.
– Få företag har möjlighet att satsa när lönsamheten hänger på en skör tråd. Samtidigt riskerar järnvägsföretag att slås ut när de inte kan tjäna pengar på sin verksamhet. Det kan begränsa möjligheterna att köra gods på järnväg eftersom aktörerna erbjuder olika tjänster. Försvinner en aktör riskerar det inte bara att slå mot konkurrensen, utan även mot möjligheterna att möta godstransportköparnas behov, säger Michael Stridsberg, utredare på Transportstyrelsen.
Att öka mängden gods på järnväg ses som en viktig del för att kunna uppnå flera klimatpolitiska mål.
Därför kan det vara nödvändigt att andra aktörer än järnvägsföretagen tar ett större ansvar för att hitta lösningar som kan göra järnvägstransporter attraktivare, effektivare och mer tillförlitliga. Det kan till exempel handla om att kunder som beställer en vara på nätet ska kunna begära miljömärkta transporter och då få sina varor transporterade med tåg, säger Michael Stridsberg.
Andra slutsatser i Transportmarknaden i siffror:

  • trafikökningen gör att det kommer att krävas flera åtgärder för att uppnå transportsektorns klimatmål
  • nya lösningar krävs för att öka beläggningen i den upphandlade kollektivtrafiken och få fler att åka kollektivt
  • tydliga tecken på inbromsning i svensk ekonomi kan få konsekvenser för transportmarknaden framöver