Nyheter

Unik studie om hur istjocklek påverkar manövrering i Luleå hamn

För första gången har studier gjorts i Luleå Hamn om hur istjocklek och iskvalité påverkar fartygens möjligheter vid manövrering och vändning i hamnområdet.
Lastade fartyg går oftast direkt in och förtöjer vid kajen för lossning. Efter lossning får de hjälp av bogserbåt att vända runt och få stäven ut mot farleden. I vissa fall måste handelsfartyg vändas fullastade i hamnområdet, orsaken är att fartyget har sina kranar på kajsidan och lastutrustningen kan inte komma åt lastrummet på fartyget.
– Vid studien kopplas en vajer mellan bogserbåten Viscarias dragkrok och handelsfartygets stäv. Den kraft som uppstår registreras och mäts av teknisk utrustning ombord på bogserbåten. Syftet med studien är att kunna visa på hur man bäst sparar både bränsle och tid genom effektiv manövrering i is, säger Mikael Pesula, delprojektledare för Sjöfartsverket.
Analysen av studierna väntas ge svar på om det finns möjligheter att påverka istillväxten i vändområdet. Studien ingår i det pågående isreduceringsprojektet som syftar till att minska istillväxten i hamnområdet.
Ansvariga för isreduceringsprojektet är professorerna Kaj Riska, Finland och Lennart Fransson, Luleå. Båda har sedan tidigare gedigen erfarenhet av tillämpad isforskning respektive arktisk teknik. Både Kaj Riska och Lennart Fransson fanns med ombord på Viscaria för att delta vid studien tisdagen den 5 februari.
– Isens tjocklek vid kaj vintertid kan vara upp emot tio meter. Detta leder också till att manövreringen av fartygen till kaj kan ta längre tid än beräknat då fartyget inte kan komma tillräckligt nära kajen på grund av rådande isförhållanden, säger Mikael Pesula.
Det är mycket betydelsefullt att få mer ingående kunskap om hur istjocklek och iskvalité påverkar fartygens möjligheter vid manövrering, eftersom det kommande farledsprojektet Malmporten innebär att betydligt större fartyg än i dag kommer att anlöpa Luleå Hamn. Resultatet av mätningarna kommer tillsammans med förslag till åtgärder inom ramen för isreduceringsprojektet, att presenteras senare i vår i Luleå.