Nyheter

Venstre i Norge slår fast snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm under landsmöte

Det norska regeringspartiet Venstre vill arbeta för en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm. I ett uttalande efter partiets landsmöte i helgen skriver partiet att man vill se en snabbare och mer konkurrenskraftig järnvägsförbindelse mellan huvudstäderna och att satsningar på järnväg är viktigt för regionförstoring, klimat och konkurrenskraft.
Det är glädjande att allt fler politiska partier tar ställning för att förbindelsen med järnväg mellan Oslo och Stockholm behöver förbättras. Venstre är dessutom är ett regeringsparti i Norge, säger Jonas Karlsson, VD, Oslo-Sthlm 2.55.
I samband med Venstres landsmöte uppmärksammades även det förslag som Oslo-Sthlm 2.55 tagit fram för att påskynda utbyggnaden av förbindelsen. Jon Gunnes (V) som är ledamot i Stortinget och sitter i Transport- og kommunikasjonskomiteen uttryckte att det arbete som Oslo-Sthlm 2.55 gjort har potential och visar att delar av investeringen är kommersiellt lönsam. En förutsättning för att påskynda utbyggnaden.
– Vi försöker hela tiden jobba med att visa vad som är realistiskt och vilka förutsättningar som finns för att få till den här förbindelsen så skyndsamt som möjligt. Jag upplever att många beslutsfattare uppfattar vårt förslag som seriöst och genomarbetat, säger Jonas Karlsson.
Den tidiga planeringen för en snabbare järnvägsförbindelse mellan huvudstäderna har nyligen startat i Norge i samband med att Jernbanedirektoratet fick i uppdrag av regeringen att genomföra en så kallad KVU. Arbetet beräknas vara klart om ungefär ett år och då finns för första gången en tidig planering för förbindelsen klar på båda sidor av gränsen.
– Vi följer naturligtvis de norska myndigheternas arbete väldigt nära och bidrar med all den kunskap vi hittills skaffat oss om förutsättningarna för att genomföra det här projektet. Vi ser att det finns unikt starka förutsättningar för att få till den här förbindelsen mycket snabbare tillsammans med näringslivet, avslutar Jonas Karlsson.
PÅ bilden: Jon Gunnes (V), Stortingsrepresentant och ledamot i Transport- og kommunikasjonskomiteen
Foto: Ned Alley