Nyheter

Vinnande EU-harmonisering av produkter för dricksvatten

År 2020 kommer identiska krav på material och utförande på ledningar, kranar, pumpar och alla andra produkter i samband med dricksvatten att gälla i samtliga EU-länder.
– För första gången har vi en harmonisering av kraven på de här materialen i Europa.

Det säger Volker Meyer – affärschef för de tyska gas- och vattenföretagens branschorganisation Figawa – till Stordåhd Kommunikation efter ett anförande på tisdagseftermiddagen på ISH Frankfurt 2019.
Huvudpoängen i Volker Meyers – den tyska branschens försäljningschef – föredragning på Frankfurtmässan var att de politiska besluten om samordnade materialkrav på dricksvattenprodukter nu är i hamn.
Något som enligt Volker Meyer innebära stora handelslättnader, ekonomiska fördelar och inte minst högre kvalitet på dricksvattnet för alla EU-medborgare.
– Om du exempelvis som tysk producent vill sälja en produkt till Frankrike så måste du testa din produkt där, för motsvara deras nationella krav. Nu får vi europeiska parametrar och behöver bara testa en gång för att få produkten accepterad i hela EU.
När det gäller de finansiella fördelarna refererar Volker Meyer till en enkät utförd av den tyska branchorganisationen Figawa.
– Bara mina medlemsföretag spenderar över en miljard euro varje år på testkostnader. Pengar som nu kan användas till produktförbättringar!
EU-godkända produkter för dricksvatten kommer att få en särskild märkning.
Vad betyder då EU-harmoniseringen för kvaliteten på dricksvattnet i Europa som helhet?
– Det här kommer att förbättra kvaliteten. Här i Tyskland har vi många och höga krav, liksom i Frankrike och även Sverige. Men i vissa medlemsstater finns idag inga alls. De kommer att höja sig till en högre nivå när det gäller material i anslutning till dricksvatten, svarar försäljningschef Volker Meyer, på plats i den tyska branschorganisationen Figawas monter i Hall 5 på ISH Frankfurt 2019.
Bilden:
Dipl.-ing. Volker Meyer – affärschef för de tyska gas- och vattenföretagens branschorganisation Figawa.
Foto: Figawa