Nyheter

Logicenters stärker upp teamet

2019 ska bli ett expansivt år för Logicenters. Tre viktiga tjänster tillsätts nu för att stötta tillväxten för verksamheten. Simon Campbell, Richard Drougge och Victoria Ödmark är de som axlar nya roller på Logicenters.
Logicenters växer både i sitt fastighetsinnehav och organisatoriskt. Kommande år ska fastighetsaktören fortsätta stärka sin position som en ledande utvecklare och ägare av moderna logistikanläggningar i Norden. För att stötta tillväxten och möta morgondagens behov på marknaden stärker Logicenters upp arbetsstyrkan med tre nya rekryteringar inom
fastighetsutveckling, ekonomi och affärsutveckling.
– Nu rekryterar vi tre personer till Logicenters som blir otroligt viktiga. Alla tre besitter kompetenser som vi behöver och jag är stolt över att de väljer att ansluta till oss. Med nya perspektiv och erfarenheter kommer rekryteringarna att bidra till att vi fortsätter växa och bibehålla vår konkurrenskraft på marknaden, säger Matthias Kettelhoit, Commercial Head på Logicenters.
Simon Campbell ansluter som Project Manager till teamet för fastighetsutveckling. I sin roll ska han med stort kundfokus leda nybyggnadsprojekt. Rekryteringen behövdes till följd av Logicenters många pågående och planerade utvecklingsprojekt. Campbell har tolv års erfarenhet från ledande produktionstjänster inom Skanska, senast som projektchef.
Richard Drougge rekryteras till Fund Controller med fokus på finansieringsfrågor, investerarrapportering och transaktioner. Förstärkningen är ännu ett steg för Logicenters att stötta tillväxten och möta investerarnas krav på rapportering. Drougge har mångårig erfarenhet inom branschen och kommer närmast från rollen som projektledare vid fastighetstransaktioner på PwC.
Victoria Ödmark tillsätts som Business- and Asset Manager. Hon kommer främst att arbeta med utvecklingen av Logicenters affärer och ansvara för att bearbeta nyckelkunder. Ödmark har arbetat inom NREP i två år och kommer närmast från att ha ansvarat för expansionen av Pelican Self Storage. Dessförinnan erhåller hon fem års erfarenhet som
transaktionsrådgivare från konsulthusen Newsec och Savills.
Bilden:
Victora Ödmark till vänster, Richard Drougge i mitten samt Simon Campbell till höger.