Nyheter

Mari-Louise Wernersson ny vindkraftsamordnare för region Sydost

Digitaliserings- och energiminister Anders Ygeman har utsett Mari-Louise Wernersson till ny vindkraftsamordnare med ansvar för region Sydost.
Mari-Louise Wernersson är centerpartist från Falkenberg, där hon tidigare varit kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande.
– År 2040 ska 100 procent av Sveriges elproduktion vara förnybar. En fortsatt utbyggnad av vindkraften är viktig för att vi ska lyckas med det. Jag är glad att Wernersson har tackat ja till uppdraget som vindkraftssamordnare för region Sydost, säger energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.
Vindkraftsamordnarna ska dels medla mellan olika intressenter i specifika vindkraftsprojekt på lokal nivå och dels att bistå regeringen i arbetet att hantera strukturella hinder för fortsatt vindkraftutbyggnad i Sverige. De övriga vindkraftssamordnarna är Cecilia Dalman Eek (s), region Sydväst; Karin Österberg (mp), region Mitt; och Stefan Lundmark, region Norr.
Bilden:
Mari-Louise Wernersson tny vindkraftsamordnare med ansvar för region Sydost.
Foto: Emma Petersson