Nyheter

Stefan Wallander ny Sverigechef för NREP

NREP, en av Nordens största fastighetsinvesterare, har utsett Stefan Wallander till ny Sverigechef och VD för den svenska verksamheten.
Han kommer att leda bolaget i en stark tillväxtfas när NREP nu satsar på att bredda affärs- och investeringsområden.
NREP har utsett Stefan Wallander till ny Sverigechef och VD för den svenska verksamheten. Wallander är idag partner på Stockholmskontoret och har en mångårig erfarenhet av varierande investeringsroller och företagsledande
positioner. Han tar över rollen från medgrundaren Rickard Dahlberg som fortsatt kommer att vara verksam inom NREP.
– Det känns otroligt bra att lämna över ledarrollen till Stefan. Han förenar ett starkt entreprenöriellt driv med erfarenhet, kompetens och förståelse för investeringar och transaktioner. Han besitter även en bevisad förmåga att framgångsrikt bygga starka team. Stefan rekryterades in som partner för ett par år sedan, bland annat för att
hjälpa till att leda bolaget i de strukturella processer som krävs i en stark tillväxtfas.
– Som VD kommer Stefan fortsätta tillväxtarbetet samtidigt som vi intensifierar våra investeringar inom bostäder, samhällsfastigheter och logistik, säger Rickard Dahlberg, partner, styrelseledamot och medgrundare av NREP.
Stefan Wallander har arbetat på NREP sedan 2016. Han har erfarenhet från nästan 20 år i varierande investeringsroller och över 10 år i företagsledande positioner, bland annat inom Kinneviks-sfären som Head of M&A and Business Development på MTG. Wallander har även en lång karriär inom ledande investmentbanker både i London och Stockholm med fokus på att driva tillväxt för europeiska företag genom M&A och strategiska samarbeten.
NREP breddar investeringsområden Överlämnandet av ledarskapet i Sverige sammanfaller med en satsning på att
bredda NREPs affärer och investeringsområden på den svenska marknaden.
Satsningen fokuseras på bostäder, samhällsfastigheter under varumärket Altura och logistikanläggningar under varumärket Logicenters. NREP investerar och utvecklar både i egen regi och som kapitalpart i olika samarbetsformer med andra ledande utvecklare.
Bolaget har idag en fastighetsportfölj på cirka 40 miljarder SEK, är bland annat en av de större investerarna i den danska bostadsmarknaden och har byggt en av de större portföljerna inom modern logistik i Norden.
– NREP är ett av Nordens mest spännande bolag, som under Rickards ledning i Sverige har byggt en solid plattform för tillväxt samt attraherat drivna medarbetare med passion att utveckla företagets roll som fastighetsinvesterare. Att ta det svenska ledarskapet i ett så framgångsrikt bolag tillika en av Nordens mest respekterade fastighetsinvesterare gör man med ödmjukhet för historien och med respekt för förväntningarna på framtiden, säger Stefan Wallander.
Tidigare VDn Rickard Dahlberg medgrundade NREP 2005. Dahlberg har en lång historik inom fastighetssektorn som spänner över många segment såsom logistik, bostäder och handelsfastigheter samt att attrahera internationellt kapital till den nordiska marknaden. Dahlberg kommer fortsätta inom bolaget med ett ökat fokus på strategiska relationer, joint ventures och att utveckla investeringsstrategier.