Nyheter

Trafikverket häver kontraktet med entreprenör i projekt E4 Förbifart Stockholm

Trafikverket har beslutat att häva kontraktet med LSAB (Lovön samverkan AB), den entreprenör som bygger tunneldelarna på Lovön. Grunden för hävning är kontraktsbrott avseende framförallt arbetsmiljö.
På måndagen har entreprenören LSAB meddelats om hävning av kontraktet. Trafikverket anser att entreprenören brister i sitt arbetsmiljöarbete.
– Vårt uppdrag är att bygga bergtunnlarna i E4 Förbifart Stockholm enligt tidplanen, till rätt kostnad och till rätt kvalitet på ett sätt som uppfyller kraven på en säker arbetsmiljö. En säker arbetsmiljö är den enskilt viktigaste frågan i projektet och efter att ha utvärderat entreprenörens arbetsmiljöarbete under en lång tid har Trafikverket landat i detta beslut, säger Johan Brantmark, projektchef för E4 Förbifart Stockholm.
Nästa steg är att Trafikverket kommer att göra en ny upphandling av de återstående arbetena. Trafikverket kan i dagsläget inte säga vilka tids- och kostnadskonsekvenser detta kommer att få för projekt E4 Förbifart Stockholm.
Fakta:
Trafikverket och ett konsortium bestående av företagen Vianini Lavori S.p.A och Cooperativa Nuratori & Cementisti – C.M.C. di Ravenna Società Cooperativa har ingått två entreprenadkontrakt. I dessa entreprenadkontrakt är Trafikverket beställare och konsortiet entreprenör. Avtalet tecknades den 2 augusti 2016 och kontraktssumman är ca 3,5 miljarder kronor. I entreprenaderna ingår det att bygga de två huvudtunnlarna, två tillfälliga hamnar för utlastning av tunnelberg, två arbetstunnlar samt ramptunnlar. Ca 14% av tunnelarbetena är färdiga, vilket motsvarar ungefär 2 km tunnel. Entreprenaderna på Lovön är två av ett femtontal entreprenader i projekt E4 Förbifart Stockholm.
Bild: Trafikverket