Nyheter

BRA fortsätter att fokusera på kostnadsminskning och effektivisering

Med ett generellt marknadsläge med minskad efterfrågan på inrikesflygresor, kraftiga kostnadsökningar genom stigande priser på flygbränsle, svag kronkurs, flygskatt, stigande flygplatsavgifter och flygskam på toppen av det, väljer BRA att ytterligare fokusera på att minska sina kostnader och på att jobba ännu smartare.

Christian Clemens har valt att lämna sin roll som VD för BRA för att återvända till researrangörssidan.

Och till arbetande styrelseordförande och ny VD för BRA tillsätts norrmannen Geir Stormorken (56 år). Geir känner redan verksamheten väl, då han har en central roll i holdingbolaget Braganza som äger BRA. Geir har även suttit i flygbolagets styrelse sedan 2002.

– Christian har under åren som VD stärkt BRAs kundorientering och digitalisering och har varit starkt drivande bakom den grönare marknadsposition som BRA tagit. Jag är tacksam för den gedigna insats Christian gjort för BRA och önskar honom verkligen varmt lycka till med framtida uppgifter och engagemang, säger Per G. Braathen.

– Jag har samtidigt stort förtroende för Geir som glädjande tackat ja till sin nya roll som arbetande styrelseordförande för BRA. Han har gedigen kännedom om flygbolagsdrift och den svenska flygmarknaden, säger Per G. Braathen.

Geir kommer tillsammans med ledningsgruppen för BRA att ytterligare intensifiera arbetet med att identifiera åtgärder för att minska bolagets kostnader, effektivisera och utveckla attraktiva erbjudanden och tjänster. Vilka de konkreta åtgärderna blir är för tidigt att kommentera, men kan innebära någon avgång mindre på några flyglinjer eller att någon mindre och olönsam flyglinje läggs ned.

Under förra året minskade BRA sina kostnader med cirka 70 miljoner kronor genom olika åtgärder, bland annat ökade bolaget sitt samarbete med flygplatserna i Sverige och flyttade över sin markbaserade kundservice till dem.

– Omvärldssituationen med ökade kostnader från framförallt de statligt ägda flygplatserna, flygskatt, ökade priser på utsläppsrätter men även minskad efterfrågan på inrikesflyg och svagare kronkurs som gör bränsle, reservdelar och visst större flygplansunderhåll dyrare, tvingar oss liksom alla andra flygaktörer att agera och minska kostnaderna ytterligare, säger Per G. Braathen som äger BRA genom sitt bolag Braganza.

BRA kommer att fortsätta utveckla kundnära och klimatsmarta lösningar. I april förra året lanserades möjlighet för alla att välja fossilfritt biobränsle vid bokningen – och från den 1 april i år klimatkompenserar BRA för alla sina utsläpp av växthusgaser, något BRA blir första flygbolag i världen om.

Bolaget lanserar nu även BRA Miljö Class, som ett sätt att göra det ännu enklare för de som väljer BRA att göra ett klimatsmartare val.

– Samtidigt hoppas vi på en intelligent flygpolitik som gör det möjligt för hela Sverige att leva, där klimatsmartare flyg tillåts bli ett naturligt kollektivt färdmedel utan skam, avslutar Per G. Braathen.

Bild: BRA