Nyheter

Märsta Förenade vill inte vara en del av dödsstatistiken

Media har den senaste tiden diskuterat mycket om yrkestrafikens negativa inverkan på dödsstatistiken i trafiken. Därför har Märsta Förenade tagit initiativ till att motverka denna tråkiga utveckling genom krafttag för att sänka hastigheterna på våra vägar.
På initiativ av Märsta Förenade startar man tillsammans med andra åkerier nu arbetet för en ökad trafiksäkerhet.
Märsta Förenade driver nu genom en extern kontrollpart, en egen övervakning av sina enheter.
Minska 1km/h – spara 15 liv
Arbetet innebär att man kommer att börja kontrollera hastigheter på egna fordon för att få en bättre bild av hur förarna kör idag och hitta de som inte följer reglerna.Tillsammans med Gillingebanan kommer det också utföras en utbildningssatsning för ett förändrat körbeteende och bättre attityder i trafiken.
– Det är i många fall frågan om en attityd i trafiken. Vi måste få alla att förstå vad hastigheten innebär för dödstalet, berättar Erik Lönn Hållbarhetschef på Märsta Förenade och fortsätter:
– 1 km/h i minskning motsvarar 15 människoliv. Så att slå av på gasen betyder mycket för dödligheten och ytterst lite för tiden som transporten tar.

Tillsammans = Professionella
Enligt Märsta Förenade så bör även upphandlingar ske på ett nytt sätt och Märsta Förenade vill nu uttrycka sin önskan till upphandlare att involvera dem tidigare, för att kunna hitta hållbara direktiv för hela kedjan. Man önskar att beställare inte lyfter in parametrar som bygger stress hos chaufförer och därmed riskerar att öka hastigheterna.
– Vårt viktigaste värdeord är ”Tillsammans” och detta visar hur vi lever det ordet, säger Mikael Andersson VD på Märsta Förenade.
– Genom att vi arbetar tillsammans med både åkerier och kunder, så kan vi se till att hitta bästa lösningarna för respektive projekt, avslutar Mikael Andersson och pekar på värdeordet ”Professionella” på väggen.

Bilden:
Märsta Förenade tar initiativ till ökad trafiksäkerhet genom löpandre kontroller av deras trafik.
Bild: Märsta Förenade