Nyheter

MTR Tunnelbanan tilldelas utmärkelsen Svensk Kvalitet för andra gången

Institutet för Kvalitetsutveckling, SIQ, har tilldelat MTR Tunnelbanan AB utmärkelsen Svensk Kvalitet – för sitt framgångsrika kvalitetsarbete.
Idag har MTR Tunnelbanan mottagit utmärkelsen Svensk Kvalitet för sitt uppmärksammade kvalitetsarbete. När MTR tog över driften av tunnelbanan 2009 var målsättningen att få fler och nöjdare kunder och att göra tunnelbanan ännu mer attraktiv för stockholmarna. Nio år efter övertagandet har avståndet till målet krympt, men ambitionen att utvecklas och leverera kvalitet är lika starkt nu som då.
– 2014 fick MTR utmärkelsen Svensk Kvalitet för första gången och att vi nu återigen uppmärksammas för vårt kvalitetsarbete är otroligt glädjande. Det är kvitto på att vi fortsatt är på rätt spår, säger Johan Oscarsson, vd MTR Tunnelbanan och fortsätter. Vi drivs av att ständigt förbättra tunnelbanan och bidra till att Stockholmsregionen utvecklas genom att leverera en effektiv, säker och modern kollektivtrafik som stockholmarna kan lita på. Både i det dagliga och när det gäller hållbarhet och nya lösningar för en region i stark tillväxt.
– Tunnelbanan är Stockholm. Den är Stockholms blodomlopp och grundbulten i en väl fungerande och levande storstadsregion. Att vår tunnelbaneoperatör i form av MTR återigen erhåller den prestigefyllda utmärkelsen Svensk Kvalitet är otroligt glädjande, men också välförtjänt. Speciellt i ljuset av hög punktlighet, pålitlighet och att tunnelbanan nu tangerar all time high för den upplevda kvalitén hos resenärerna, säger Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd och styrelseordförande i SL.
I motiveringen går det att läsa att MTR Tunnelbanan arbetar för att göra människors vardag enklare med smidiga resor, attraktiva och funktionella stationsområden och omtänksamt bemötande. MTR Tunnelbanan har även en mycket kunddriven, välplanerad verksamhet med god samverkan och integration. Strategier, processer, styrkedjor och förbättringsarbete är av mycket hög klass och visar goda resultat avseende såväl kunder och medarbetare som social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Det finns en påtaglig kvalitetskultur där arbetssätten i huvudsak är förebyggande och resultaten har tydliga samband med arbetssättet.
SL:s kundundersökning
Varje månad genomför SL en kundundersökning som ger en bild av hur nöjda resenärerna är med kollektivtrafiken. 2010 var året som MTR medverkade för första gången och sedan dess har kundnöjdheten ökat på flera viktiga punkter.
2010 uppmättes den totala kundnöjdheten mellan 70–75 procent, 2017 var den på 85 procent
2010 uppmättes punktligheten till 92 procent, 2017 var den strax under 98 procent
2018 års rapport för upplevd kvalitet i kollektivtrafiken färdigställs under våren 2019.
MTR:s medarbetarundersökning
MTR Tunnelbanan genomför årligen en medarbetarundersökning för att ta reda på hur samtliga medarbetare upplever MTR som arbetsgivare. Resultatet för undersökningen ligger sedan till grund för att identifiera styrkor och utvecklingsområden i alla delar av verksamheten.
2010 uppmättes medarbetarnöjdheten till 32 procent, 2018 var den på 94 procent och har legat på den nivån de senaste åren
Institutet för Kvalitetsutveckling, SIQ:s motivering:
MTR Tunnelbanan arbetar för att göra människors vardag enklare med smidiga resor, attraktiva och funktionella stationsområden och omtänksamt bemötande. Genom konceptet Kundresan visualiseras resenärens behov som grund för kundförståelse och förbättringsarbete.
MTR Tunnelbanan har en mycket kunddriven, välplanerad verksamhet med god samverkan och integration. Strategier, processer, styrkedjor och förbättringsarbete är av mycket hög klass och visar goda resultat avseende såväl kunder och medarbetare som social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Det finns en påtaglig kvalitetskultur där arbetssätten i huvudsak är förebyggande och resultaten har tydliga samband med arbetssätt.
Ett tydligt närvarande chefskap gör att medarbetande känner sig sedda, bekräftade och vägledda och uttrycker stolthet över sitt arbete, organisation och verksamhetens betydelse för samhället. Jämförelser med andra ledande organisationer kan inspirera i det fortsatta utvecklingsarbetet.
MTR Tunnelbanan är en mycket god förebild i systematisk, kundorienterad verksamhetsutveckling och har gjort sig väl förtjänt av Utmärkelsen Svensk Kvalitet.
Bilden:
Vid ceremonin i Hammarbydepån i Stockholm medverkade från vänster: Håkan Nilsson, styrelseordförande MTR Tunnelbanan, Johan Oscarsson, vd MTR Tunnelbanan, Jan Sundling, styrelseordförande SIQ, Sven-Erik Österberg, landshövding i Stockholms län och Agneta Jansmyr, regiondirektör Region Jönköpings län samt ordförande i domarkommittén för utmärkelsen Svensk Kvalitet.