Nyheter

GO MO Group får SEO-uppdrag av Stena Recycling

GO MO Group AB, som erbjuder tjänster inom digital pull-marketing, får nu uppdraget att stötta och vidareutveckla Stena Recyclings SEO-arbete.
Uppdraget som löper under ett år är gäller samarbete på fem marknader, GO MO Group ska hjälpa till att knyta samman olika marknader och koordinera SEO-arbetet.
Genom innovativa återvinningslösningar bidrar Stena Recycling till att bevara materialen i den cirkulära ekonomin. SEO är något som Stena Recycling startat utveckling kring på sina olika marknader och nu utvecklas detta vidare i samarbetet med GO MO Group.
– Dagens digitala landskap bjuder både på stora utmaningar men framförallt enorma möjligheter. Att knyta samman försäljning och marknadsföring är oerhört viktigt. I samarbetet med GO MO Group kommer vi att arbeta mer datadrivet för att ge bättre stöd till säljarbetet framöver, säger Magnus Rundberg, säljchef Stena Recycling International.
Idag startar över 90 procent av B2B köpprocesser online. B2C företag har sedan länge förstått detta, medan många större industriföretag fortfarande jobbar med säljprocesser på liknande sätt som de alltid gjort. För många av dem har det varit svårt att ställa om då det tar tid och kräver stora insatser.
– Stena Recycling är ett starkt företag i framkant som har kommit en bra bit på vägen med sitt arbete, och nu kan vi hjälpa dem att utvecklas ytterligare. Genom att knyta samman deras marknader, som tidigare arbetat separat med SEO, kommer vi att få ett bättre resultat tillsammans. Stora bolag måste arbeta övergripande och datadrivet med SEO och leads-generering för att få verklig effekt, säger Gabriel Ghavami, CEO GO MO Group.
Vissa marknader kommer att ha kvar sitt samarbete med lokala SEO-byråer men GO MO Group koordinerar arbetet så att de samverkar och stärker organisationen och säljprocessen utifrån ett centralt perspektiv.