Nyheter

Geofencing ökar säkerheten för gasbussar

Svensk Kollektivtrafik deltog idag på ett möte med infrastrukturminister Tomas Eneroth med anledning av gasbussolyckan som skedde i Stockholm, tillsammans med andra representanter från branschen. Svensk Kollektivtrafik ser mycket allvarligt på olyckan och anser att det är angeläget att en olycka av detta slag utreds och analyseras även ur ett systemperspektiv, inte minst för att upprätthålla resenärernas förtroende för kollektivtrafik som säker och pålitlig.

– Vår bedömning är att biogas är ett miljövänligt och säkert drivmedel som är viktigt för att minska utsläppen av växthusgaser, säger Helena Leufstadius, VD på Svensk Kollektivtrafik. Samtidigt är biogas, liksom andra drivmedel, explosivt och förenat med risker. Dessa måste omhändertas och minimeras. Vi kommer aktivt att delta i arbetet med att hitta konstruktiva lösningar framåt.
Det finns teknik för att hindra fordon från att köra in i tunnlar. Efter flera tågolyckor tog tågbranschen redan för ca 20 år hjälp av teknik (ATC) i syfte att minska riskerna för kolliderande tåg. I dag finns det motsvarande teknik för bussfordon, geofencing. Geofencing innebär att hastigheten kan begränsas digitalt och att fordon kan hindras från att köra på vägar där de inte får köra.
– Vi stödjer därför Regeringens uppdrag att testa och genomföra demoprojekt av geo-staket i urbana miljöer, säger Helena Leufstadius. Den aktuella olyckan skulle med all sannolikhet kunnat undvikas om bussen med hjälp av ny teknik hindrats att köra in i tunneln. Det kommer att innebära nya funktionskrav i kommande upphandlingar, men också att lagstiftning och regelverk måste anpassas.
En stor del av den offentligt upphandlade busstrafiken drivs i dag med biogas (ca 2 500 fordon, dvs. 25 %). Gasbussar har använts i kollektivtrafik sedan 20 år och flera regionala kollektivtrafikmyndigheter satsar på en fortsatt utveckling av biogasbussar.
Åtgärderna för att höja säkerheten kan inte begränsas till busstrafiken. De måste gälla alla typer av fordon som körs på gas, även personbilar, sopbilar med flera, säger Helena Leufstadius.