Nyheter

Medarbetarengagemang skapar förbättringar för terminalen

Redan 2017 startade APM Terminals i Göteborg att arbeta på ett mer strukturerat sätt med förbättringar, tillsammans med sina medarbetare.

Sedan starten har projektgrupper genomfört förbättringar inom exempelvis säkerhet, miljö och effektivitet. Under 2018 genomförde man totalt 24 förbättringsprojekt tillsammans med 135 medarbetare från hela terminalen.
Medarbetarna har bland annat förbättrat arbetsmiljön i kranarna och i förarhytten på grensletruckarna, bland annat genom att installera ny inredning och tagit fram ny effektiv verktygsförvaring. Man har också haft projekt som förbättrat miljön genom att implementera kortare körsträckor för grensletruckarna, samt genom att digitalisera arbetet och på så vis minskat pappersanvändningen på kontoren.
Under 2019 kommer APM Terminals att arbeta vidare i förbättringsprojekt tillsammans med sina medarbetare. APM Terminals kommer även att fortsätta LEAN-arbetet i större omfattning. Tillsammans med systerterminaler och APM Terminals LEAN-academy, kommer man att utbilda både egna LEAN-coacher och starta upp en resa mot att erbjuda samtliga medarbetare en grundutbildning i LEAN och förbättringsarbete i vardagen.