Nyheter

Usla villkor och trakasserier på Loomis i Turkiet orsakar proteststorm

Anställda på bevakningsföretaget Loomis i Turkiet slår larm om usla villkor och trakasserier av dem som väljer att engagera sig fackligt. Svenska Transportarbetareförbundet ser allvarligt på rapporterna och har, via den internationella fackfederationen Uni, framfört sin oro till bolaget i Sverige.

I ett öppet brev beskriver anställda på bevakningsföretaget Loomis i Turkiet hur villkoren blir allt sämre på företaget. Löner betalas ut godtyckligt, ökat risktagande med fara för liv och hälsa, påtvingat natt- och helgarbete utan extra ersättning och övertid som vida överstiger lagens ramar. Detta har lett till att många har engagerat sig fackligt, men har fått betala ett högt pris för detta.

Anställda har ställts inför ultimatum; lämna facket eller lämna ditt jobb. Många har fått sparken och har fått gå utan sin rättmätiga ersättning som exempelvis lön under uppsägningstiden. Istället har bolaget plockat in ny personal på daglig basis.

– Vi mottar rapporterna med bestörtning och också stor oro över synen på arbetare och på deras engagemang i sitt fackförbund, säger Peter Lövkvist, internationell chef på Svenska Transportarbetareförbundet. Vi har, via Uni, vänt oss till Loomis representanter i Sverige och uttryckt vår oro över utvecklingen och vi kommer att fortsätta att följa den noga. Detta visar återigen att vi inte får ta våra rättigheter för givet, avslutar Lövkvist.