Nyheter

Debatt: Förarbristen måste tas på allvar

Idag infaller bussförarens dag, den dag på året då vi lyfter fram alla de människor som håller stora delar av vår kollektivtrafik rullande. Men samtidigt som allt fler reser tillsammans står branschen inför stora utmaningar. Fram till 2020 måste det anställas 1400 nya bussförare i Västra Götaland för att inte kollektivtrafiken ska stanna.
Nu behövs kraftfulla åtgärder för att lösa förarbristen, skriver Lars Backström, vd på Västtrafik och Christer Pettersson, ordförande i Västra Sveriges Bussbranschförening.
Inom Västtrafik kör idag cirka 5 000 bussförare. Människor som varje dag gör ett fantastiskt jobb och ser till att våra resenärer kan ta sig till arbete, skolan, vänner eller vad det än må vara. Utan dem står vi och samhället stilla.
Men det finns idag en stor brist på förare. Enligt branschorganisationen Transportföretagen behöver totalt 7 300 bussförare anställas i Sverige fram till 2020. Siffran för Västra Götaland är 1 400. Orsakerna till det akuta läget är stora pensionsavgångar och svårigheter att rekrytera personer som har rätt körkortsbehörighet.
Västtrafik och branschen står därför inför stora utmaningar för att kunna fortsätta utveckla den framtidsbransch som kollektivtrafiken är. Allt fler reser med oss och suget efter hållbara transporter bara ökar. Tillgången på kompetenta människor som vill jobba inom denna viktiga samhällsfunktion är avgörande.
Bredda rekryteringsmöjligheterna
Västtrafik och Västra Sveriges Bussbranschförening har tillsammans tagit fram en handlingsplan med flera konkreta åtgärder som vi kan genomföra, bland annat gemensam marknadsföring av yrket och förbättrad arbetssituation för förarna. Men vi kan inte göra det själva. Bara i ett samarbete mellan politiker, myndigheter och de ute på fältet kan vi vända trenden. Politiker och övriga beslutsfattare behöver ha mer dialog med branschen och ta beslut om konstruktiva åtgärder som kan bredda rekryteringsmöjligheterna. Förslag finns redan:
Underlätta reglerna kring att ta körkort med rätt behörighet, till exempel tillåta CSN-lån för de som vill ta busskörkort. Nyligen infördes CSN-lån för de som vill ta vanliga bilkörkort.
Skjuta till tillräckliga medel för att utöka antalet utbildningsplatser, både inom det offentliga och det privata. Bristen på platser fungerar idag som en flaskhals i många fall.
Utan förändringar kommer det bli omöjligt för oss att anställa alla de bussförare som vi behöver. Med rätt åtgärder kan vi förhindra en sådan utveckling och fortsätta stärka kollektivtrafiken och därmed skynda på omställningen till ett mer hållbart samhälle.
Lars Backström, vd på Västtrafik
Christer Pettersson, ordförande i Västra Sveriges Bussbranschförening
Bilden:
Lars Backström, vd på Västtrafik .
Foto: Västtrafik