Nyheter

Första spadtaget för Veddestabron i Barkarby

Idag tog Järfälla kommun och Trafikverket det första spadtaget för Veddestabron. Bron blir en viktig pusselbit i den nya staden som växer fram i Barkarby och en viktig del i den stora regionala infrastruktursatsning som görs här för resenärer i hela Stockholmsregionen: en ny stad och en ny kollektivtrafikknutpunkt där direkt anslutning mellan tunnelbana, buss, pendeltåg och regionaltåg gör att fler människor i regionen har möjlighet att bo, leva, arbeta och studera där de vill.
– Jag är glad över att vi äntligen har kommit igång med byggnationen av Veddestabron. Den kommer dels att bidra till att förbättra trafiksituationen i Barkarby men den kommer också att skapa möjligheter för ett effektivt kollektivtrafiknav. Med utbyggd kollektivtrafik skapar vi möjlighet för fler arbetsplatser i Barkarby, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.
– Veddestabron är väldigt efterlängtad av många invånare i Järfälla och är en välkommen avlastning för trafiken i området. Bron är en viktig länk mellan de två stadsdelar som nu växer fram i Järfälla med bland annat bostäder, affärsverksamhet och utbildning säger Nikoletta Jozsa (L), vice ordförande i kommunstyrelsen.
Veddestabron ska byggas över Mälarbanan och E18 och kommer att binda ihop Barkarby. Hösten 2021 planeras bron stå klar för fordons- och gångtrafik. Veddestabron blir en viktig del i den stora regionala infrastruktursatsningen som görs i Barkarby med en ny regional kollektivtrafikknutpunkt med direkt anslutning mellan tunnelbana, buss, pendeltåg och regionaltåg. För framtidens resenärer kommer det att bli enkelt och snabbt att resa till och från Barkarby.
– Det här är ett handslag mellan flera parter som vi måste fortsätta att vårda tills vi är helt i hamn. Detta kräver stort engagemang från alla parter med ett gemensamt mål och syfte – och det har vi här. 14 000 nya bostäder, två nya tunnelbanestationer och ett helt nytt kollektivtrafiknav i Stockholmsregionen. Förhoppningsvis kan det visa vägen för hur vår region ska kunna fortsätta växa på ett hållbart sätt och vara en plats där människor vill bo, arbeta och trivas, säger Helena Sundberg, regionchef Trafikverket.
Veddestabron blir 30 meter bred, 530 meter lång och får separata körfält för buss, bil, cykel och gångtrafikanter i vardera riktning.
Om Barkarbystaden:
Enligt avtal om utbyggnad av tunnelbana till Barkarby ska Järfälla kommun uppföra 14 000 bostäder i tunnelbanans influensområde fram till år 2032. Inom stadsutvecklingsområdet Barkarbystaden pågår utbyggnad inom detaljplan för Barkarbystaden I och detaljplanearbete för detaljplanerna Barkarbystaden IV, Barkarbystaden X, Veddesta I, Veddesta II, Veddesta III och Veddesta IV. Genomförandet av detaljplanerna Barkarbystaden II och Barkarbystaden III startar under 2019.
Bild:
& Rundquist