Nyheter

FÖRETAGSPRESENTATION: Viktigt med kunskapsspridning för säker laddning av el-bilar

I takt med att eldrivna bilar blir allt vanligare är det viktigt att alla aktörer hjälps åt att sprida kunskap så att bilar laddas på rätt sätt och att exempelvis brandrisker minimeras. Och att laddutrustning dimensioneras på ett rimligt sätt.

–INTE MINST BORDE bilbranschen hjälpa till att sprida kunskap, säger Frank Erlandsson, produktchef vid Eldon Installation AB, som fokuserar på lösningar inom området elfördelningssystem. Företaget erbjuder system upp till 5 000 A och lågspännings- komponenter till den skandinaviska industrin och fastighetsmarknaden.

BOSTADEN MESTA LADDPLATSEN

Det publika nätet av laddstolpar växer i takt med att allt fler el- och hybridbilar kör på våra vägar. Ändå är det i första hand vid våra bostäder och därtill våra arbetsplatser som bilarna laddas mest och under längst tid. Det är vanligt att bilar laddas i vanliga vägguttag med den laddkabel som följer med vid bilköpet. Felaktig laddning har det senaste året orsakat ett flertal bostadsbränder och elsäkerhetsverket och andra organisationer kämpar med att nå ut med information om hur man på ett säkert sätt laddar sin bil vid bostaden.

– Vi har kompletterat vårt utbud av laddprodukter med en smidig och säker laddbox för att erbjuda privatpersoner en säker laddning i hemmet och på andra platser, säger Frank Erlandsson.

Laddboxen finns med uttag för Typ2- anslutning eller med integrerad 5-meters rak kabel. Laddboxen är försedd med DC- övervakning och har alla nödvändiga god- kännanden enligt Europastandard, CE, IEC 61851-1 och IP-klassning IP54.

Laddboxen finns också med nyckel för av/på-funktion samt med kWh-mätare. Laddning startas med ett enkelt knapptryck och tre LED-lampor visar statusindikering för laddning. Laddeffekten är styrbar via stationens display.

ONÖDIGT SKJUTA ÖVER MÅLET

– Elbilar laddas till 95 procent vid bostaden eller arbetsplatsen. Då är det viktigt att man har rätt matning bakom, säger Frank Erlandsson. Och man ska inte skjuta över målet. Historiskt har man talat om behov av 32A men i snitt laddar man 8 till 10A.

Vid en bostad, till skillnad från publik laddning, står bilen oftast stilla under lång tid och det kan räcka med en-fas 16A.

Frank Erlandsson betonar också vikten av att satsa på belastningsvakt för att säkerställa att säkringarna håller i elanläggningen.

INGÅR I SIMONSSONGRUPPEN

Eldon Installation AB har nära 100 år i elbranschen. Företaget grundades 1922 och hette från början Elektro Ljus & Kraft. Sedan två år ingår företaget i den privat- ägda Simonssongruppen, som arbetar i ett nätverk av ett stort antal företag i olika branscher.