Nyheter

NCC bygger toppmodern bilhall för Audi i Jönköping

NCC har inlett ett partneringsamarbete med Atteviks för att bygga en ny bilhall för Audi om drygt 4 000 kvadratmeter i Jönköping samt ombyggnad av befintliga lokaler. Ordervärdet uppgår till cirka 100 miljoner kronor.
– Anläggningen kommer att ligga i anslutning till nuvarande anläggning nära Rocksjön och John Bauersgatan och kommer tillhandahålla försäljning och serviceverkstad i samma hus. Byggnaden som vi uppför tillsammans med NCC kommer i framtiden även skapa fler arbetstillfällen, säger Leif Augustsson, vd för Atteviks personvagnar.
Bilhallen och verkstaden omfattar drygt 4 000 kvadratmeter och består av två våningar. Fastigheten kommer bli toppmodern med virtuella showrooms, digitala skärmar och möjlighet för besökaren att ta del av bilarnas tillval och nyheter med VR-glasögon. Fastigheten kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver samt byggas med förstärkt grundläggning så att man i framtiden kan bygga om fastigheten till kontor eller lägenheter vid behov.
Projektet är en totalentreprenad i partnering och uppdelat i två faser. I den första fasen sker planering och projektering samt ombyggnation av den lastbilsanläggningen vid gamla flygfältet till verkstad. Den andra fasen inleds med förberedande rivning av den gamla verkstaden samt förberedande markarbeten. Bilhallen börjar byggas under hösten 2019.
– Tillsammans i partnering har vi fått förtroendet av Atteviks att bygga en toppmodern bilanläggning med ett virtuellt showroom. NCC kommer utföra både mark- och anläggningsarbetet samt byggnationen av en modern bilanläggning för framtiden i Jönköping, säger Andreas Saltin affärschef NCC Building Sweden.
Arbetet inleds omgående och byggnaden planeras vara färdigställd årsskiftet 2020/2021. Ordern om cirka 100 MSEK registreras i andra kvartalet 2019 i affärsområde NCC Building Sweden.
Skiss: Enter Arkitekter