Nyheter

SLU-forskare får stipendium om 200 000 kronor till forskning om viltolyckor

Fil. Dr. Manisha Bhardwaj tilldelas Nordiskt vägforums (NVF) stipendium på 200 000 kronor. Stipendiet ska användas till forskning kring varningssystem för att undvika vil- tolyckor.
Forskningen ska undersöka om varningssystemet MASS (Motion Activated Scare System), som är utvecklat vid KTH och som också testas längs svenska järnvägar, även fungerar längs vägar. Systemet ska provas vid tio platser längs motorväg där viltstängslet har en öppning. Under försöket som sträcker sig över tolv veckor kommer också platserna att filmas. Systemet använder ljud för att skrämma iväg vilt under tidpunkter med mycket trafik. Varje år sker fler än 60 000 viltolyckor med bil och älg, rådjur eller vildsvin.
Projektet bedrivs under det andra halvåret av 2019. Huvudfinansiär är Trafikverket. NVF delfinansierar projektet med 200 000 kronor.
NVF:s styrelses motivering lyder:
“Projektet addresserar ett mycket angeläget område, är tydligt beskrivet och genomförandet svarar mot syftet.”
Stipendiet offentliggörs vid NVF:s årsmöte i Stockholm den 20 mars.